Dit formulier is bedoeld voor informeel vooroverleg ter voorbereiding op je volledige Omgevingsvergunning aanvraag. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je formele aanvraag geweigerd wordt waardoor het proces veel langer gaat duren.  Je kunt dit formulier ook gebruiken om een indicatie te krijgen of je project voldoet aan regels voor vergunningvrij bouwen.

Formulier vooroverleg met de gemeente

Toelichting over het vooroverleg met de gemeente

Wie vroeger ging verbouwen, had allerlei vergunningen nodig. Door de Wabo(externe link) (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

Heb je een vergunning of toestemming nodig?

Wil je weten voor welke activiteiten je een omgevingsvergunning of toestemming nodig hebt, doe dan de ‘vergunningcheck’ op www.omgevingsloket.nl(externe link).

Beoordeling welstandscommissie

Als je plan niet in een welstandsvrij gebied ligt en niet voldoet aan de welstandsnota(externe link)  beoordeelt de welstandscommissie je plan. Als je bij de vergadering van de welstandscommissie aanwezig wilt zijn maak dan een afspraak via team Vergunningen te e-mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl. In de ontvangstbevestiging lees je wie de contactpersoon van je aanvraag is en waar je terecht kunt met vragen.

Welke gegevens hebben we van je nodig?

  1. Het formulier (volledig ingevuld)
  2. Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden schaal 1:100 of groter. Bij veranderingen aan een bestaand bouwwerk ook tekeningen van de bestaande toestand
  3. Kadastrale situatietekening met daarop aangegeven de plaats van het project en alle bestaande op het perceel aanwezige bouwwerken
  4. Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn (dakranden, goten, dakkapellen, kozijnen) schaal 1:20 en groter
  5. Tekeningen van de terreinindeling en terreinafscheidingen
  6. Foto’s van de bestaande toestand en de omgeving
  7. Eventueel folders, brochures e.d. van bijzondere materialen, prefab elementen en kleurmonsters 
  8. Als het project betrekking heeft op een monument een gemotiveerde projectomschrijving

Wil je alleen een indicatie krijgen of je vergunningvrij kan bouwen? Dan hoef je alleen de gegevens in te dienen genoemd onder de punten 1, 2 en 3. De tekeningen van het bouwwerk mogen minder uitgewerkt en schetsmatig zijn, maar wel op schaal en voorzien van duidelijke maatvoering.

Doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd voor de behandeling van een vooroverleg voor bouwactiviteiten bedraagt ongeveer 20 werkdagen. Je ontvangt een schriftelijke reactie. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vooroverleg worden geen kosten in rekening gebracht.

Beoordeling vooroverleg milieuactiviteiten

De beoordeling van een vooroverleg voor milieuactiviteiten is veelal maatwerk. Wij gaan graag met je in gesprek over je plannen, de aandachtspunten en de haalbaarheid. In het formulier is er ook ruimte om je vragen te stellen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met team Vergunningen via (0497)531300 of vergunningen@kempengemeenten.nl.