Wat is het

Naar  schatting zijn in de MRE regio circa 40.000 arbeidsmigranten werkzaam. Deze hebben behoefte aan goede en betaalbare huisvesting. De gemeente onderschrijft het belang van arbeidsmigranten voor de regionale economie. 

Bij het huisvesten van arbeidsmigranten zijn een aantal aspecten van belang, zoals het welzijn van de gehuisveste personen, de verhouding tot de omgeving en het beheer. 

De gemeente heeft de Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten(externe link) opgesteld. Hierin is vastgelegd op welke plekken en onder welke voorwaarden medewerking verleend kan worden. Zo moet er altijd sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat en mag er geen concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten ontstaan in een woonomgeving.