Wat is het?

Wanneer je afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kun je een verklaring afleggen bij de gemeente. Je geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als je afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen je minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij je partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Hoe werkt het?

Je kunt alleen afstand doen als:

  • Je meerderjarig bent.
  • Je een dubbele nationaliteit hebt.

Wat moet ik doen?

Een verklaring van afstand moet je persoonlijk doen. Alleen als je door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kun je iemand machtigen de verklaring namens jou te laten afleggen.

  • De gemeente toetst je afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of je verklaring rechtsgevolgen heeft.
  • Wanneer je verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs;
  • alle in jouw bezit zijnde reisdocumenten;
  • het bewijs dat je naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit.

Meer informatie

Je kunt ook op andere manieren je Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • Je hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen
  • Je hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. Je verliest dan je Nederlandse nationaliteit
  • Je bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. Je verliest dan je Nederlandse nationaliteit

Heeft deze informatie je geholpen?