Op woensdag 15 maart 2023 vinden er tegelijkertijd verkiezingen plaats voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Anders dan voorgaande 2 jaren is het bij deze verkiezingen niet meer mogelijk vervroegd je stem uit te brengen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie ontvang je 1 of 2 stempassen. Heb je vragen? Wij helpen je graag! Je kunt je vraag mailen via de button op deze pagina of bel even naar (0497)531300(externe link).

Contactformulier

Provinciale Staten

Het hoogste gezag in de provincie ligt bij de provinciale staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie.

Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.

Waterschap

In onze gemeente zorgt Waterschap De Dommel dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging. Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes. Door te stemmen heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over waterbeheer in jouw omgeving. Het waterschap heeft een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van een gemeentebestuur.

Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen vind je via de website van het Waterschap(externe link).

De Kiesraad

Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad(externe link).