Wat is het?

Het lozen van (afval)water op riolering en sloten mag niet zomaar. Hiervoor kunnen vergunningen nodig zijn. Je moet je altijd houden aan de regels die gelden voor het lozen van (afval)water op riolering of sloten.

Hoe werkt het?

Bepaalde bedrijven die afvalwater willen lozen op de riolering moeten hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Particulieren en bedrijven die afvalwater lozen van huishoudelijke aard hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen, maar moeten wel toestemming hebben van de gemeente om aan te sluiten.

Als je aangesloten bent op de drukriolering (deze bevindt zich meestal in het buitengebied) mag je geen regenwater via de riolering lozen.

Het lozen van grondwater (bijvoorbeeld tijdens de bouw van woningen) op de riolering mag alleen als het echt niet anders kan. Je hebt hiervoor toestemming van de gemeente nodig. Als je dit grondwater loost op een sloot moet je altijd toestemming hebben van de eigenaar van alle sloten waar het water door heen gaat. Waterschap De Dommel heeft regels opgesteld als je grondwater op sloten gaat lozen van het waterschap. Je moet in alle gevallen een heffing aan het waterschap betalen voor het geloosde grondwater.

Wat moet ik doen?

  • Als je bedrijfsafvalwater op de riolering wilt lozen moet je dit aanvragen bij het Omgevingsloket.
  • Als je grondwater wilt lozen op de riolering of sloten van de gemeente neem dan contact op met de gemeente via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl.
  • Als je grondwater wilt lozen op sloten dan moet je rekening houden met de regels van Waterschap De Dommel.

Wat kost het?

  • Voor het lozen van afvalwater en regenwater ben je rioolheffing verschuldigd aan de gemeente Eersel en betaal je zuiveringsheffing aan Waterschap De Dommel.
  • Als je grondwater loost op de gemeentelijke riolering of sloten, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Wel moet je altijd aangifte doen bij Waterschap De Dommel.
  • Je bent het Waterschap zuiveringsheffing verschuldigd bij het lozen op de riolering of sloten die uiteindelijk in de sloten en beken van het waterschap uitmonden.

Afspraak

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0497)531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?