Wat is het?

Voor de aanvraag van een alcoholvergunning heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

Alcohol schenken tijdens een evenement

Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

In de volgende gevallen heeft u geen vergunning nodig

Wanneer u zwak-alcoholhoudende drank verkoopt buiten een horecabedrijf om, mag de drank niet geopend of gedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten alcoholvergunningen.

 • Model A en daarbij horende Bijlage Model A is bestemd voor de reguliere commerciële horeca. Daarmee bedoelen we cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke.
 • Model B en daarbij horende Bijlage Model B is bestemd voor een buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke (een drank- en horecavergunning voor de zogenoemde paracommerciële horeca).

Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s en snackbars met uitsluitend een afhaalgedeelte mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse, dus de drank mag daar niet geopend en opgedronken worden.

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

De Bibob formulieren (voor commerciële horecazaken) vindt u op deze pagina.

Wat moet ik meenemen?

 • Plattegrond van de ruimte(n), inclusief aanduiding van functie van de ruimte(n), de afmetingen en oppervlakten;
 • Door beide partijen getekend koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand (indien van toepassing);
 • Plattegrond van het terras (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement;
 • Lijst met barvrijwilligers;
 • Overzicht van de openingstijden.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning voor een commerciële organisatie:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 548,15;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 192,59;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 192,59.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning voor een paracommerciële organisatie:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 548,15;
 • aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet bedraagt € 192,59;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 192,59;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet (wijzigen leidinggevende) bedraagt € 192,59.

Meer informatie

Aan vergunningen voor paracommerciële bedrijven verbindt de gemeente via een exploitatievergunning voorschriften en beperkingen om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen bruiloften en partijen worden georganiseerd.

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via (0497)531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?