Wat is het?

Voor de aanvraag van een alcoholvergunning heb je eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning(externe link).

eHerkenning linkAlcoholvergunning

Alcohol schenken tijdens een evenement

Als je alcohol verkoopt of schenkt, heb je een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als je alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet je een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

In de volgende gevallen heb je geen vergunning nodig

Wanneer je zwak alcoholische drank verkoopt buiten een horecabedrijf om, mag de drank niet geopend of gedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten alcoholvergunningen.

 • Model A en daarbij horende Bijlage Model A is bestemd voor de reguliere commerciële horeca. Daarmee bedoelen we cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke.
 • Model B en daarbij horende Bijlage Model B is bestemd voor een buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke (een drank- en horecavergunning voor de zogenoemde paracommerciële horeca).

Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s en snackbars met uitsluitend een afhaalgedeelte mogen zonder alcoholvergunning wel zwak alcoholische drank verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse, dus de drank mag daar niet geopend en opgedronken worden.

Met een alcoholvergunning mag je alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Je barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kun je opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In je zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op je vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar je zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan je vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van je onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om je geen vergunning te geven.

De Bibob formulieren (voor commerciële horecazaken) vind je op deze pagina.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet je dit melden bij de gemeente. Je hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

 • Plattegrond van de ruimte(n), inclusief aanduiding van functie van de ruimte(n), de afmetingen en oppervlakten
 • Door beide partijen getekend koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand (indien van toepassing)
 • Plattegrond van het terras (indien van toepassing)
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing)
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing)

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement
 • Lijst met barvrijwilligers
 • Overzicht van de openingstijden

Hoe lang duurt het?

 • Je krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als je de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijg je binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Commerciële organisatie:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 581,45
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 204,30

Paracommerciële organisatie:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 581,45
 • aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet bedraagt € 204,30
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 204,30

Meer informatie

Aan vergunningen voor paracommerciële bedrijven verbindt de gemeente via een exploitatievergunning voorschriften en beperkingen om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen bruiloften en partijen worden georganiseerd.

Wijziging diploma sociale hygiëne

Per 1 juli 2023 wijzigt het Register sociale hygiëne. In dit register zijn de diploma’s kennis en inzicht sociale hygiëne (SVH-diploma) opgenomen. Deze wijziging heeft gevolgen voor degenen die in het huidige Register sociale hygiëne staan ingeschreven.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de registratie van de SVH-diploma’s beheerd door een andere partij, de Landelijke commissie sociale hygiëne. Met de overgang van de registratie wordt het register ook geactualiseerd. Daarom moet iedereen die in het huidige register staat ingeschreven de registratie bevestigen en eventueel corrigeren (achternaam/adres). Dat is kosteloos. Het bevestigen en eventueel corrigeren moet gebeuren vóór 1 juli 2028. Gebeurt dat niet tijdig, dan vervalt de registratie en wordt het SVH-diploma uit het register verwijderd. Het bevestigen van de registratie kan via www.registersocialehygiene.nl/registratie-herbevestigen(externe link).

Afspraak

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via (0497)531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?