Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Met het formulier op deze pagina kunt u kwijtschelding vragen van uw riool- en afvalstoffenheffing. Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag dit aan via www.digid.nl. Wij vragen u alle vragen die op u van toepassing zijn, volledig en naar waarheid te beantwoorden. Voor het invullen van het formulier kunt u ook een afspraak maken met de medewerkers van team Financiën, bereikbaar via (0497)531300.

U en uw eventuele partner hebben geen recht op kwijtschelding als:

  • er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2.269,00 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit
  • er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld
  • u ondernemer bent

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Heeft deze informatie je geholpen?