Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat je de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Met het formulier op deze pagina kun je kwijtschelding vragen van uw riool- en afvalstoffenheffing. Voor het invullen van het formulier heb je DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag dit aan via www.digid.nl. Wij vragen je alle vragen die op jou van toepassing zijn, volledig en naar waarheid te beantwoorden. Voor het invullen van het formulier kun je ook een afspraak maken met de medewerkers van team Financiën, bereikbaar via (0497)531300.

Formulier kwijtschelding aanvragen

Jij en je eventuele partner hebben geen recht op kwijtschelding als:

  • er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 3.350,00 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit
  • er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld
  • je ondernemer bent

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van je inkomen
  • bewijzen van je vermogen
  • bewijzen van je schulden

Heeft deze informatie je geholpen?