Beschermd wonen (Wmo)

Wat is het?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. 

Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen daarbij worden geholpen. Dit in combinatie met 24- uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld lichtere vormen van ambulante begeleiding.

Financiering

De gemeente Eindhoven (centrumgemeente) ontvangt van het Rijk het geld voor de financiering van Beschermd Wonen. Als er een indicatie wordt afgegeven voor Beschermd Wonen, dan ontvang je een beschikking. Deze ontvang je van de gemeente Eindhoven. Ook zorgt de gemeente Eindhoven voor de financiële afwikkeling van Beschermd Wonen.

Regionale Subsidieregeling Innovatie Beschermd wonen

Locaties voor beschermd wonen in gemeente Eersel 

Contact met de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen. Voor meer informatie over deze voorziening kun je met ons contact opnemen via het Wmo contactformulier gemeente Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?