Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

De gemeente Eersel maakt verschil tussen bomen binnen en buiten de bebouwde kom, monumentale en beschermwaardige bomen. Zie het tabblad Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl. Op papier: u stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom is een kapvergunning nodig voor bomen die op de bomenlijst en/of op de kaarten met beschermwaardige bomen staan; alle andere bomen zijn kapvergunningsvrij. De gemeente Eersel heeft een bomenlijst per kern en kaarten met beschermwaardige bomen. Zie het tabblad 'Verwijzingen' voor deze lijst en kaarten.

Ook moet u nagaan wat de bestemming is volgens het bestemmingsplan; indien er sprake is van een bestemming bos of er is sprake van een beschermde groenzone of beschermde boom, betekent dit dat het groen moet worden gehandhaafd of dat voor het kappen ook een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (aanlegvergunning) nodig is.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is een kapvergunning nodig als u een solitaire boom of een groepje bomen wilt rooien in een tuin of op een erf bij een woning of gebouw, met een omtrek groter dan 95 centimeter, gemeten op een hoogte van 1,30 meter en/of voor bomen die staan op de kaarten met beschermwaardige bomen.

Ook moet u nagaan wat de bestemming is volgens het bestemmingsplan; indien er sprake is van een bestemming bos of er is sprake van een beschermde groenzone of beschermde boom, betekent dit dat het groen moet worden gehandhaafd of dat voor het kappen ook een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (aanlegvergunning) nodig is.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

U kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl. Op papier: u stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsverguning om bomen te kappen bedraagt € 89,30.

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

 

Meer informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voordat met de velling (het kappen) wordt gestart, moeten bomen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van dieren (zoogdieren en vogels). Indien blijkt dat in de te vellen houtopstand nesten zitten die in gebruik zijn en / of vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of eekhoorns zijn, is mogelijk een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op mijn.rvo.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de Flora- en faunawet, ook voor werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Daarnaast adviseren wij u, gelet op het broedseizoen en het bepaalde in de Flora- en faunawet, geen bomen te rooien in de periode van 15 maart tot en met 15 juli.

Voordat met de velling (het kappen) wordt gestart, moeten bomen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van dieren (zoogdieren en vogels). Indien blijkt dat in de te vellen houtopstand nesten zitten die in gebruik zijn en / of vaste rust- en verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of eekhoorns zijn, is mogelijk een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op mijn.rvo.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de Flora- en faunawet, ook voor werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Daarnaast adviseren wij u, gelet op het broedseizoen en het bepaalde in de Flora- en faunawet, geen bomen te rooien in de periode van 15 maart tot en met 15 juli.

 

Heeft deze informatie je geholpen?