Wat is het?

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente je aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of je bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of je bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kun je bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Welstandsnota gemeente Eersel(externe link)

In Eersel is de Ruimtelijke kwaliteitscommissie aangewezen als welstandscommissie. De ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken.

Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. De Ruimtelijke kwaliteitscommissie is aangewezen als welstandscommissie zoals bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening(externe link). Ook is deze commissie aangewezen als monumentencommissie als bedoeld in de Erfgoedverordening(externe link). Daarnaast is deze commissie aangewezen als deskundigencommissie zoals bedoeld in bestemmingsplannen.

De vergaderingen van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie vinden iedere woensdag plaats, wisselend fysiek en digitaal.

Wil je informatie over de plannen die aan de orde komen? Neem contact op met team Vergunningen via het algemene telefoonnummer (0497)531300.

Heeft deze informatie je geholpen?