Wat is het?

Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bewoners ondernemen hiervoor allerlei acties. Dit gebeurt in samenwerking met de politie. Afhankelijk van het aan te pakken probleem zijn er diverse gesprekspartners zoals bijvoorbeeld buurtverenigingen, de gemeente, jongerenopbouwwerk(st)er, politie en woningstichting.

Aangemelde WhatsApp groepen

Buurtvereniging Molenakkers

Bereikbaar via website van de buurtvereniging

Buurtvereniging Lindehof

Bereikbaar via secretaris buurtvereniging

Boksheidsedijk, Rosheuvel en Rosheuvelsedijk

Bereikbaar via deelnemende bewoners

Buurtvereniging Den Ouwen Dijk

Bereikbaar via email info@denouwendijk.nl

Stichting Buurtbelangen Rythoviusbuurt

Bereikbaar via Sander Oosterom

Duizel-Noord

Bereikbaar via Mirjam Oomen mirjamoomen@hotmail.com

Buurtvereniging Hoekse Samenhang

Bereikbaar via buurtpreventiehoeksesamenhang@gmail.com

Buurtpreventie Groenewoud eo

Bereikbaar via Carien van Diessen (06)43181287

Buurtpreventie D'n Grote Aard

Bereikbaar via StijnvanRijen@live.nl

Buurtpreventie GAIK (Kuilenhurk, Hoefseweg, Buikheide, Braak ged.)

Bereikbaar via bv.gaik@gmail.com

Haagdoorn

Bereikbaar via administratie@bpvveiling.nl

Hoe werkt het?

Wanneer je een WhatsApp groep maakt, word je de eigenaar van de groep en heb je het beheer over wie lid kan worden van de groep.

Een groep maken

 • Open WhatsApp en ga naar het scherm Chats.
 • Bovenaan het chats scherm, tik de [New Group] knop. Note: je moet een bestaande chat hebben voordat je een nieuwe groepschat creëert.
 • Typ een onderwerp of titel voor de groepschat. Dit is de naam van de groep die alle leden zien.
 • Voeg groepsleden toe door de [+] te selecteren, of door de naam van het contact te typen.
 • Tik op de knop [Maak aan] om het aanmaken van de groep te beëindigen.

Meer informatie over WhatsApp groepen kun je vinden via www.whatsapp.com

De gemeente Eersel wil de ontwikkeling van WhatsApp groepen ondersteunen door de groepsbeheerder per wijk te publiceren op de website van de gemeente. Burgers of ondernemers kunnen zo zien voor welke WhatsApp-groep zij zich willen aanmelden en bij wie. Het is aan groepsbeheerders zelf om op andere wijze nog kenbaarheid te geven aan hun WhatsApp groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan, Buurtvereniging, leefbaarheidsgroepen of dorpsraden

Aanmelden WhatsApp groep

Aanmelden WhatsApp-groep bij de veiligheidscoördinator van de gemeente via (0497)531300.

Ook via het twitter account van de gemeente @GemEersel worden regelmatig preventietips en veiligheidsitems gedeeld.

Mochten er een groter aantal WhatsApp groepen ontstaan, dan is het handig per groep één persoon (de groepsbeheerder) op te nemen in een aparte groep. In deze beheerdersgroep kunnen dan partners zoals, de gemeente, jongerenwerker of andere groepsbeheerders berichten plaatsen die voor alle groepen interessant kunnen zijn. De wijkagent neemt niet direct deel aan WhatsApp groepen, maar kan de groepsbeheerders wel via de telefoon, Twitter of met burgernet informatie verstrekken die gedeeld kan worden.

Deelnemers aan een groep moeten zich bewust zijn van het doel en de spelregels die voor een groep gelden. Geef bij de groepsomschrijving duidelijk aan wat men mag verwachten en ook waarvoor de groep niet bedoeld is.

Spelregels buurt of ondernemersgroep

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de gemeente Eersel.
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
 • De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-88444.
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

De deelnemers gebruiken de WhatsApp-groep volgens de SAAR-afkorting:

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om uw waarschuwing te maken aan de buurt
 • R = Reageer: door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de persoon aan te spreken