Aan de noordkant van Duizel heeft de gemeente Eersel het woningbouwplan ‘Duizel-Noord’ in ontwikkeling. De eerste fase van het plan is nagenoeg uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels te koop voor zelfbouw. De  2e fase van Duizel Noord is in ontwikkeling genomen om wederom voldoende woningaanbod te hebben voor alle doelgroepen van starters, doorstromers tot senioren. Informatie over Duizel-Noord, fase 1 en 2 vind je op deze pagina. 

Duizel-Noord 2e fase

Met de 2e fase van Duizel Noord willen we voldoende woningaanbod hebben voor alle doelgroepen van starters, doorstromers tot senioren. Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Duizel-Noord, fase 2 vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van nog eens 60 woningen in het gebied mogelijk. Het vastgestelde bestemmingsplan moet nog 6 weken ter visie, waarbij er beroep ingesteld kan worden. Als er geen beroep wordt ingesteld is het bestemmingsplan daarna onherroepelijk en kan er gestart worden met de uitgifte van de kavels en de verkoop van de woningen. 

Verkoop woningen en kavels

In de 2e fase is, net als in de 1e fase, een gevarieerd aanbod van woningtypologieën voorzien, denk hierbij aan rijwoningen, levensloopbestendige woningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Voor de bouw van deze woningen gaat de gemeente op zoek naar een marktpartij die deze woningen gaat bouwen en verkopen. Ook komen er huurwoningen die woningstichting De Zaligheden gaat verhuren en zijn er een aantal kavels voorzien voor zelfbouw. Informatie over vrij op naam prijzen, kavelgroottes komen beschikbaar bij de start van de verkoop door de geselecteerde marktpartij.  De verwachting is dat in het 3e of 4e kwartaal 2021 daadwerkelijk gestart kan worden met de verkoop. Het is nu nog niet mogelijk om in te schrijven. Op het moment dat de verkoop start wordt dit gepubliceerd via de gemeenteberichten in De Hint, de gemeentelijke website en via onze social media kanalen. Op deze manier kan iedereen op hetzelfde moment zijn of haar interesse kenbaar maken. 

Bouwkavels woningstichting De Zaligheden

Ook woningstichting De Zaligheden bezit gronden in het plangebied Duizel-Noord, 2e fase. Deze gronden zijn bestemd zijn voor de bouw van maximaal 8 koopwoningen welke een volledig programma op de begane grond krijgen. Woningstichting de Zaligheden gaat deze woningen niet zelf verkopen, maar zoekt hiervoor ook een marktpartij. De verkoop van deze kavels gaat buiten de gemeente om.

Voor meer informatie over de kaveluitgifte kunt u contact opnemen met Koen Bierens van team vastgoed, telefonisch bereikbaar via (0497)531300 of via het contactformulier.

Contactformulier 

De tekening hieronder is ter indicatie hoe de verkaveling kan worden maar hoeft niet overeen te komen met de uiteindelijk verkaveling.

Duizel Noord 1e fase

Aan de noordzijde van Duizel is een uitbreidingsplan ontwikkeld voor de bouw van 70 woningen: Duizel-Noord.

Een groot deel van de woningen is gerealiseerd of in aanbouw. Er zijn nog kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met team Vastgoed via (0497)531300.

Het volledige informatiepakket vindt u als document op deze pagina.

Kavel Oppervlakte in m2 € inclusief 21% BTW Status
24* 500   Verkocht
39* 490   Verkocht
42* 467   Verkocht
45 696 277.913 Gereserveerd
46 485   Verkocht
47 523   Verkocht
48 468   Verkocht
49 708   Verkocht
54 619   Verkocht
54a 623   Verkocht
55 649   Verkocht
56 819 313.251  
57** 898 329.023 Gereserveerd
58 754   Verkocht
59** 803   Verkocht

De beschikbaarheid van de kavels is een momentopname en kan ten opzichte van de bovenstaande tabel gewijzigd zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een reservering op een kavel geldt pas op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. 

* voor deze kavels gelden aanvullende bepalingen ten behoeve van de erfafscheiding, zie bijlage 3 in het informatiepakket

** voor deze kavels gelden aanvullende bepalingen ten behoeve van de erfafscheiding, zie bijlage 4 in het informatiepakket

Duurzaamheid

Bent u van plan om een eigen woning te gaan bouwen? Dan is dit het moment om na te denken over duurzaamheid. Door duurzaam te bouwen kunt u veel geld besparen op uw energielasten, wordt uw wooncomfort verhoogd en is uw woning in de toekomst meer waard. 

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen die nu gelden of in procedure zijn. Wilt u een plan zoeken klik dan op de button Plannen zoeken en type uw adres in.

Bestemmingsplan Duizel-Noord 

Bestemmingsplan Duizel-Noord, eerste herziening 

Het volgende bestemmingsplan is ontwerp: Duizel-Noord, tweede fase