De ongelijkheid groeit wereldwijd.

In veel ontwikkelde landen zijn de inkomensverschillen nog nooit zo groot geweest en de kloof tussen arm en rijk is extreem zichtbaar in ontwikkelingslanden. Zulke grote verschillen in kansen op een menswaardig bestaan zijn onrechtvaardig.

Eerlijk inkopen

Gemeente Eersel kan vanuit haar positie eerlijkheid in de wereld bevorderen door bij inkooptrajecten en aanbestedingstrajecten aandacht aan het thema eerlijkheid te besteden. Dat wordt actief gedaan vanuit het beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (gemeente Eersel) en de beleidsnotitie Social Return (Zuidoost Brabant). Speerpunten daarbij zijn duurzaam inkopen, social return (on investment) en gelijke kansen voor het mkb.