Samenwerking

De gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk leggen samen een vrijliggend fietspad aan tussen Steensel en Walik. Het fietspad maakt onderdeel uit van het project Fietsverbindingen in de Kempen waarmee ontbrekende schakels worden gerealiseerd op woon-werk-, school- en recreatieve fietsroutes. 

Ontwerp

Zowel in Eersel als Bergeijk biedt een tracé aan de westzijde van de weg Stevert(sebaan) de beste kansen. Op deze pagina vind je twee tekeningen. Het ontwerp gaat uit van een comfortabel en veilig fietspad met een breedte van ongeveer 3,50 meter. Ook komt er een nieuwe fietsbrug over het beekje De Run.

Planning

2021-2022

  1. Momenteel bezig: Procedure bestemmingsplan

    2021-medio 2023

  2. Momenteel bezig: Grondaankopen

    2023

  3. Nog te doen: Aanleggen Fietspad

    2024

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met Dave Biemans van de gemeente Eersel via (0497)531300.