Woonbuurtjes met dorpskarakter en groen hart

Na uitvoerige keukentafelgesprekken met omwonenden en veel samen puzzelen met de omgeving ligt er nu een mooi gebiedsconcept voor de nieuw te bouwen woonwijk Veldhoek in Eersel-Zuid. De gemeenteraad heeft het voorstel unaniem aangenomen. Dit brengt de plannen weer een stapje verder. Wethouder Steven Kraaijeveld: “We zijn de gesprekken blanco in gegaan. Dit gebiedsconcept is echt samen met de omgeving opgesteld. Mooi hoe je ondanks alle verschillende belangen en wensen toch samen tot een gedragen plan kunt komen.”  

Twee buurtschappen in het landschap

Een gebiedsconcept is nog geen uitwerkt plan. Het geeft de kaders en spelregels aan waar de uiteindelijke plannen straks aan moeten voldoen. Het plan is om de wijk Veldhoek vorm te geven als twee dorpse buurtschapjes omgeven door een mooi groen landschap. Dorpse woonstraten en een auto die slechts te gast is.

Met als middelpunt van ieder buurtschap een centraal hart dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en om te spelen. Het karakter van de woonbuurtjes past bij het Eerselse karakter: dorps, informeel en groen. Er komt ook ruimte voor bijzondere woonvormen zoals rug-aan-rug woningen, knarrenhofjes of ruimte om in een groep samen iets te bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Eersel.nl/veldhoek

De stedenbouwkundige gaat nu met deze set aan randvoorwaarden aan de slag. Samen met de inwoners van Eersel gaan we de nieuwe wijk verder vormgeven. Ondertussen beginnen we met de stappen die nodig zijn om het bestemmingsplan aan te passen. Kijk op eersel.nl/veldhoek als je op de hoogte wilt blijven.

1.210 woningen erbij in iedere kern van onze gemeente

Met Veldhoek hoopt de gemeente 150 tot 200 nieuwe woningen te kunnen bouwen. Woningen voor starters, maar ook levensloopbestendige woningen voor senioren die kunnen doorstromen zodat we weer beweging in onze woningmarkt krijgen. Het project Veldhoek is een mooie stap in onze ambitie om de komende jaren 1.210 woningen te bouwen in onze gemeente. “Een mooie stap voor Eersel in onze strijd tegen het woning tekort,” aldus de wethouder.