Gemeentelijke subsidie energiebesparing

In de gemeente Eersel kan iedereen met een eigen eengezinswoning in 2023 en 2024 subsidie aanvragen voor isolerende maatregelen, een warmtepomp of een zonneboiler. Heb je in 2023 je huis (deels) laten isoleren of een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft? Ook dan kun je met terugwerkende kracht aanspraak maken op deze subsidieregeling. Je kunt nog subsidie aanvragen tot 6 maanden na de factuurdatum. Per energiebesparende maatregel kun je maximaal € 750,00 subsidie krijgen.

Is je woning slecht geïsoleerd? Dan zou het kunnen dat je recht hebt op een verdubbeling van de isolatiesubsidie. 

Op deze pagina helpen we je op weg met je subsidieaanvraag. Je vindt hier ook de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie en de voorwaarden voor mogelijke verdubbeling van de isolatiesubsidie. Kom je er zelf niet uit? Of twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden voor verdubbeling van de isolatiesubsidie? Dan kunnen onze energiecoaches jou mogelijk helpen! Vul het formulier hiernaast in en de energiecoach neemt contact met je op.

Subsidiebedragen

Soort isolatiemaatregelSubsidiebedrag per m2 in €Minimaal vereiste m2Maximaal m2 waarvoor je subsidie krijgtMinimale Rd-waarde (m2K/W)Maximale U-waarde (W/m2K)
Gevelisolatie19,00101703,5 
Spouwmuurisolatie4,00101701,1 
Dakisolatie*115,00202003,5 
Zolder- / vlieringvloerisolatie*14,00201303,5 
Vloerisolatie*25,50201303,5 
Bodemisolatie*23,00201303,5 
HR++ glas11,508 *345 *3 1,2
Triple glas32,758 *345 *3 0,7

*1 Kies in je subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder-/vlieringvloerisolatie. Je krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

*2 Kies in je subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie. Je krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

*3 Je kunt zowel voor HR++ glas als Triple glas subsidie krijgen. De totale oppervlakte glasisolatie moet minimaal 8 m2 zijn. En je kunt voor maximaal 45 m2 aan glasisolatie subsidie krijgen.

Voor een warmtepomp of zonneboiler krijg je 15% van je aankoopbedrag aan subsidie, tot een maximum van € 750,00.

Belangrijkste voorwaarden gemeentelijke subsidie

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden van de subsidieregeling. Je vindt alle voorwaarden in de subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particulieren.

 • Je moet eigenaar zijn van de woning waarvoor je subsidie aanvraagt en deze woning moet jouw hoofdverblijf zijn.
 • De woning moet een eengezinswoning zijn.
 • De woning moet zijn gebouwd vóór 1 januari 2019.
 • De energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd na 1 januari 2023.
 • De energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf.
 • De energiebesparende maatregelen moeten voorkomen op de geldende meldcodelijsten van de RVO. Deze lijsten vind je via de website van de RVO.
 • Je kunt de subsidie pas aanvragen wanneer de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.
 • Je kunt de subsidie aanvragen tot 6 maanden na de factuurdatum. Heb je energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tussen 1 januari 2023 en 1 september 2023? Dan kun je nog tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd aan bestaande woonruimtes in het huis.

Voorwaarden verdubbeling isolatiesubsidie

Om in aanmerking te komen voor de verdubbeling van de isolatiesubsidie moet je voldoen aan 2 extra voorwaarden:

 1. De WOZ-waarde van je huis mag maximaal € 447.000,- zijn (peiljaar 2022)
 2. Je woning is een slecht geïsoleerde woning; dat wil zeggen:
  • Je hebt een energielabel D, E, F of G, of
  • ten minste 2 van de volgende delen niet of slecht geïsoleerd
   • Dak, waaronder zolder- of vlieringvloer
   • Gevel, waaronder spouwmuur
   • Bodem, waaronder vloer
   • Ramen

Als je gebruik wil maken van de verdubbeling van de subsidie voor isolatiemaatregelen, moet je bij je aanvraag bewijs meesturen dat je woning slecht geïsoleerd is. Dit kan bijvoorbeeld het energielabel van je woning zijn. Heeft je woning geen energielabel? Dan kan een energiecoach van de gemeente mogelijk helpen. Vraag je subsidie aan voor twee isolatiemaatregelen die nog niet eerder geïsoleerd waren? Dan hoef je geen bewijs mee te sturen. 

Hoe weet ik of mijn woning slecht geïsoleerd is?

Je woning is slecht geïsoleerd wanneer deze een energielabel D, E, F of G heeft. Je kunt het energielabel van je woning checken op energielabel.nl.

Heeft jouw woning geen energielabel? Dan geldt dat je woning slecht geïsoleerd is, wanneer ten minste 2 van de volgende bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

 • Het dak, waaronder ook zolder- of vlieringvloer
 • De gevel, waaronder ook de spouwmuur
 • De bodem, waaronder ook de vloer
 • De ramen

In onderstaande tabel kun je lezen wat verstaan wordt onder ‘niet of slecht geïsoleerd’.

Bouwdeel

Wanneer aanpakken?

Indicatie dikte, Rc- of U-waarde

Dak (hellend/plat)

Geen, slechte en matige isolatie

Minder dan 9cm aanwezig / Rc ≤ 2,0

Dak (zolder-/vlieringvloerisolatie)

Geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig

Rc ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Rc ≤ 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig

Minder dan 5cm aanwezig / Rc ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas

Ug waarde ≥ 1,6

Kom je er zelf niet uit, probeer dan of het lukt met de zelftest van Milieucentraal of neem contact op met een energiecoach van de gemeente via het contactformulier

Stappenplan gemeentelijke subsidie aanvragen

 1. Vraag je subsidie aan voor een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregelen? Dan vragen we bij de subsidieaanvraag om een meldcode. Controleer voordat je de maatregel aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. Staat je maatregel op de lijst? Dan voldoet je maatregel aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bespreek dit ook met je uitvoerder.
 2. Als je de meldcode van je gekozen maatregel hebt gevonden, kun je de maatregel aanschaffen. Denk aan het volgende: 
  • Maak goede afspraken met het bouwbedrijf en zorg dat zij de meldcode opnemen in de offerte en factuur. 
  • Maak bij isolatiemaatregelen duidelijke afspraken met het bouwbedrijf over het aantal m2 isolatiemateriaal dat zij aanbrengen, inclusief de dikte daarvan. 
  • Bewaar de factuur en het betaalbewijs. Het betaalbewijs is een bewijs dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een kopie van het bankafschrift of transactie via internetbankieren.
 3. Laat de maatregelen door een bouw(installatie)bedrijf installeren en vraag daarna subsidie aan. Zorg dat het bouwbedrijf ten minste op de factuur vermeldt:
  • Naam en adres van het bouwbedrijf, met naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bedrijf.
  • Het type energiebesparende maatregel dat is uitgevoerd of geplaatst
  • De meldcode(s) van de uitgevoerde of geplaatste maatregelen
  • De uitvoeringsdatum of installatiedatum
  • Een splitsing van de materiaalkosten en arbeidskosten
  • Voor isolatiemaatregelen het juiste aantal aangebrachte m2 . Controleer ook zelf of delen van de woning die niet voor subsidie in aanmerking komen (bijvoorbeeld isolatie op een nieuwe dakkapel, nieuwe aanbouw of andere uitbreiding) duidelijk zijn aangegeven. Bespreek dit ook met het bouwbedrijf.

Formulieren subsidieaanvraag

Bereid je aanvraag voor door de subsidieregeling te lezen.

Bereken je subsidie

Hoeveel subsidie kun je verwachten? Met de rekentool kun je alvast een schatting maken. Het is wel belangrijk dat je weet welke maatregelen je gaat uitvoeren om een juiste schatting te maken. Ook is het belangrijk dat je de tool volledig invult. 

Subsidie aanvragen

Voor je aanvraag heb je DigiD nodig. Heb je die nog niet? Vraag dit aan via www.digid.nl.

Vraag de subsidie uiterlijk binnen 6 maanden na de installatie van de maatregelen aan. Heb je de maatregelen laten uitvoeren tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2023, dan heb je tot en met 29 februari 2024 de tijd om subsidie aan te vragen.

DigiDAanvraag subsidie energiebesparende maatregelen

Aanvraag subsidie energiebesparende maatregelen

Na je aanvraag

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, ontvang je meestal binnen 8 weken per post een beslissing van het college. Daarin staat hoeveel subsidie je krijgt. Dit bedrag wordt vervolgens binnen 6 weken gestort op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven op je aanvraagformulier. 

Q&A Gemeentelijke subsidies

Is de gemeentelijke subsidie anders dan de landelijke subsidie (ISDE-regeling)?

Ja. Deze subsidieregeling is een gemeentelijke regeling. Die staat los van de landelijke regeling. Je kunt dus voor dezelfde energiebesparende maatregel(en) twee keer subsidie krijgen: zowel landelijk als gemeentelijk. We hebben er voor gekozen om met onze regeling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke regeling. Zo proberen we te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over wat er wel en niet gesubsidieerd wordt, of over wanneer je je aanvraag moet indienen. 

Ik wil subsidie aanvragen voor twee of meer energiebesparende maatregelen. Moet ik dan twee losse aanvragen doen?

Je kunt met één formulier subsidie aanvragen voor meerdere maatregelen. Aan het einde van het digitale aanvraagformulier kun je bij 'factuur' en 'betalingsbewijs' meerdere facturen en betalingsbewijzen toevoegen of uploaden. Vraag je de subsidie schriftelijk aan, dan kun je meerdere(kopieën van) facturen en betalingsbewijzen toevoegen bij je schriftelijke aanvraag.

Kan ik subsidie krijgen als ik de isolatiemaatregelen zelf uitvoer?

Nee. Je komt alleen in aanmerking voor subsidie wanneer de isolatie, een warmtepomp of een zonneboiler zijn aangebracht of geplaatst door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.