Subsidies energiebesparing

Je kunt zowel bij de overheid als bij de gemeente Eersel subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

We willen dat iedereen in onze gemeente, nu én in de toekomst, prettig en gezond kan leven. Daarvoor zetten we allerlei duurzame stappen, samen met jou als inwoner of ondernemer. We focussen op het besparen van energie, bijvoorbeeld door te isoleren, en op het inzetten van duurzaam opgewekte energie, van bijvoorbeeld zonnepanelen of een zonneboiler.

Dat helpt nú in het verlagen van de rekeningen voor  gas en elektra. En op de langere termijn draagt het bij aan het terugdringen  van de CO2 uitstoot. Zo remmen we de klimaatverandering af. Graag helpen we jou als inwoner of ondernemer daarbij op weg. Want: duurzaam dat doen we samen!