Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kun je een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, word je eigenaar van de grond. Als je gaat pachten of huren dan mag je de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als je de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Voor het kopen van stroken grond van de gemeente om je perceel te vergroten kun je meer informatie vinden via de pagina Stroken grond van de gemeente kopen

Hoe werkt het?

  • Je kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door je een bod te laten doen.
  • Je kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • Je kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

Je kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • Je hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • Je bent eigenaar van de grond óf je hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs je geen eigenaar bent van de grond en je hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet je toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat kost het?

Wil je weten hoe de grondprijzen van de gemeente Eersel zijn neem dan contact op met team Vastgoed via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl

Wat moet ik doen?

Je onderzoekt of je het stuk grond dat je wilt kopen, huren of pachten voor jouw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doe je via Ruimtelijke plannen. Daar kun je de plannen bekijken die vóór 1 januari 2024  volgens de Wet ruimte ordening (Wro) in procedure zijn gegaan. De plannen die na 1 januari 2024 zijn ingediend vind je terug bij het onderdeel regels op de kaart van het nieuwe omgevingsloket.
  • Ga na wat je wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. Je bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Meer informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet je hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Bekendmakingen verkoop of verhuur van gemeentelijke grond en vastgoed

In bepaalde gevallen maken wij bekend wanneer wij van plan zijn om gemeentelijke grond of vastgoed te verkopen of te verhuren. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van deze bekendmakingen.

Actuele bekendmakingen

Hieronder vind je de bekendmakingen die op dit moment van toepassing zijn. Elk item in het overzicht verwijst naar de officiële bekendmaking op de website officielebekendmakingen.nl. Je kunt deze bekendmakingen ook altijd terugvinden op overheid.nl en op onze eigen pagina met bekendmakingen

Had je in aanmerking moeten komen?

Als jij vindt dat je in aanmerking had moeten komen voor een van bovenstaande uitgiften, kan je bij de rechtbank een kort gedingprocedure starten. Dit proces begint met een dagvaarding. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de Rechtspraak.

Wanneer maakt de gemeente verkoop of verhuur bekend?

In 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het 'Didam-arrest'. Daaruit blijkt dat gemeenten open en transparant moeten zijn over de uitgifte van grond en vastgoed. En dan gelijke gevallen op een gelijke manier behandeld moeten worden. Daarom publiceren wij in bepaalde gevallen een kennisgeving van ons voornemen om grond of vastgoed te verkopen of verhuren.  

De gemeente hoeft niet te publiceren als de verkoop of verhuur van grond al op een andere manier bekend is gemaakt. Bijvoorbeeld als de verkoop of verhuur via loting, inschrijving of een andere openbare selectieprocedure verloopt. Ook wanneer ondergrond voor nutsvoorzieningen (riolering, elektriciteit, etc.) wordt uitgegeven, of wanneer grond of vastgoed wordt verkocht aan een woningcorporatie hoeft de gemeente dit niet bekend te maken.

Heeft deze informatie je geholpen?