Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kun je een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, word je eigenaar van de grond. Als je gaat pachten of huren dan mag je de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als je de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Voor het kopen van stroken grond van de gemeente om je perceel te vergroten kun je meer informatie vinden via de pagina Stroken grond van de gemeente kopen

Hoe werkt het?

  • Je kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door je een bod te laten doen.
  • Je kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • Je kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

Je kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • Je hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • Je bent eigenaar van de grond óf je hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs je geen eigenaar bent van de grond en je hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet je toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat kost het?

Wil je weten hoe de grondprijzen van de gemeente Eersel zijn neem dan contact op met team Vastgoed via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl

Wat moet ik doen?

Je onderzoekt of je het stuk grond dat je wilt kopen, huren of pachten voor jouw doel kunt gebruiken:

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Meer informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer(externe link). Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet je hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Heeft deze informatie je geholpen?