Heb jij een idee voor jouw buurt, wijk of dorp?

Iedereen die in de gemeente Eersel woont, werkt of activiteiten ontplooit kan een aanvraag indienen. Het maakt niet uit of de initiatiefnemer dit vanuit een organisatie of op eigen titel doet. Maatschappelijke organisaties, vrijwillig of professioneel, kunnen ook een aanvraag indienen, maar dan wel samen met inwoners of vrijwilligersorganisaties en zonder winstoogmerk.

Waar letten we op?

 • Het initiatief sluit aan bij wat er leeft in de het dorp.
 • Het initiatief bevordert de leefbaarheid en/of sociale samenhang in het dorp
 • Het initiatief komt ten gunste van het dorp. U kunt hierbij denken aan thema’s als leefbaarheid, gezondheid of bijvoorbeeld groen
 • Het initiatief is geen incident of eenmalige activiteit, maar heeft (zoveel mogelijk) een structureel karakter
 • Het initiatief wordt gedragen door meerdere inwoners/organisaties
 • Bij het initiatief moet sprake zijn van cofinanciering (in menskracht, materiaal of middelen).

Verdere aandachtspunten

 • Bijdragen zijn eenmalig en bedoeld om nieuwe initiatieven in de gemeente Eersel te ondersteunen.
 • Een initiatief is toegankelijk voor iedereen in de buurt/het dorp, het heeft geen commercieel, religieus of politiek doel en wordt georganiseerd door (buurt-) bewoners
 • Initiatieven mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid
 • Het initiatief blijft van de initiatiefnemer(s), de gemeente neemt geen taken over
 • Het initiatief moet, indien van toepassing, zonder deze gemeentelijke bijdrage kunnen worden voortgezet
 • Voor wat betreft ‘groen’ aanvragen geldt de voorwaarde dat het gaat om zelfwerkzaamheid van buurtbewoners
 • In geval van een activiteit waar ook eten en drinken bij van toepassing is, kan enkel een bijdrage gevraagd worden voor de activiteit, niet voor de kosten van eten en/of drinken
 • Indien van toepassing moeten door de aanvrager de nodige toestemmingen (zoals andere vergunningen) verkregen worden
 • Voorafgaand aan het besluit zal, indien aanwezig, de Dorpsraad geconsulteerd worden over uw initiatief

Verzoek om een bijdrage doen? Door het formulier Heb jij een idee voor jouw buurt, wijk of dorp in te vullen, te voorzien van de nodige bijlagen en aan ons te sturen, leg je je initiatief voor aan het college. 

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? 
Neem contact met ons op via (0497)531300 of het contactformulier
Je kan ons ook bereiken via WhatsApp (06)12444645

Arian
Medewerker Dorpsparticipatie