Op de Markt en de Hint is de historie nog duidelijk voelbaar doordat de oorspronkelijke inrichting en bebouwing nog grotendeels intact is gebleven. In de schil rondom de Markt is dit helaas niet meer het geval.

Vroeger werd de grond vooral gebruikt om voedsel te verbouwen. Het was een mengeling van kleine en grote akkers die van elkaar gescheiden werden door hagen en houtwallen. In het deel ten noorden van het Kerkepad lagen de smalle, diepe akkers en in het zuiden de grotere landbouwgronden. Tussen de bebouwing door kon je eenvoudig van de Markt naar de achterliggende akkers lopen, waar de stallen en schuren lagen.

Kijk voor historische kaarten op www.topotijdreis.nl

Karakterisering van het huidige gebied

Onderstaande poster laat in enkele foto's de huidige situatie van het gebied zien.