Wat is het?

Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Je adres en je handtekening
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie je wilt hergebruiken en eventueel hoe lang je deze informatie wilt hergebruiken
  • Hoe je de informatie wilt ontvangen

Hoe lang duurt het?

Je krijgt binnen 4 weken bericht over je verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kun je bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente je verzoek af en ben je het hier niet mee eens? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie je geholpen?