Het plan Kerkebogten ligt aan de zuidzijde van de kern Eersel. De uitbreiding voorziet in nieuwe woningen in verschillende bebouwingstypen, maar ook in een woonzorgcentrum van waaruit intensieve, specifieke zorg kan worden geleverd aan bijzondere bewonersgroepen.

Meer informatie over het actuele aanbod van kavels en woningen vindt u via www.vansantvoort.nl

Heeft deze informatie je geholpen?