Kinderopvang controle

Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als je een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt je locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wanneer je als ouder gebruik maakt van kinderopvang of een gastouder wil je dat de opvang goed op orde is. Je kunt dit zelf opzoeken in het Landelijk Register Kinderopvang.

Hoe werkt het?

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • het pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers aanwezig zijn voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op. De gemeente krijgt het rapport van de GGD en beoordeelt of alles goed in orde is. Als iets niet op orde is bij een kinderopvang of gastouder, dan kan de gemeente hierop handhaven. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of geldboete. 

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vind je gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vind je ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kun je nodig hebben als je kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kun je ook de GGD-rapporten downloaden.

Wat moet ik doen?

De kinderopvang of gastouder moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op de eigen website plaatsen. Als het geen website heeft, moet het rapport ter inzage liggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Meer informatie

Als je als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, ga je eerst met je klacht naar de organisatie zelf. Als je geen reactie krijgt of jeklacht wordt niet serieus genomen, dan kun je binnen 3 maanden je klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

Heb je als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kun je je klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Beleid

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang inclusief afwegingsmodel

Heeft deze informatie je geholpen?