Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als je een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt je locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Hoe werkt het?

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • je pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers(externe link) aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK(externe link)) vind je gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vind je ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kun je nodig hebben als je kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kun je ook de GGD-rapporten downloaden.

Wat moet ik doen?

Je moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op je website plaatsen. Als je geen website hebt, moet je het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Meer informatie

Als je als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, ga je eerst met je klacht naar de organisatie zelf. Als je geen reactie krijgt of jeklacht wordt niet serieus genomen, dan kun je binnen 3 maanden je klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link)

Heb je als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kun je je klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang(externe link).

Beleid

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang(externe link) inclusief afwegingsmodel(externe link)

Heeft deze informatie je geholpen?