Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Wat is het?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat je kind ook nog leerplichtig is als het geen diploma havo, vwo of mbo niveau 2 heeft.

In sommige gevallen kun je bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft je kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 1. vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
 2. vrijstelling van inschrijving op een school
 3. vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

1. Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor je kind, mag je je kind 5 uur per week thuishouden tot je kind 6 jaar wordt. Hiervoor heb je geen toestemming nodig. Je moet het wel melden bij de schooldirecteur.

Wat moet je doen

Je meldt aan de schooldirecteur dat je je kind enkele uren per week thuishoudt.
Als je je kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraag je toestemming aan de directeur van de school.

2. Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kun je vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Psychische of lichamelijke klachten bij je kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij je geloof of hoe je naar het leven kijkt.
 • Je kind gaat in het buitenland naar school.
 • Je leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Wat moet je doen

 • Je meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat je je kind niet inschrijft op een school.
 • Doe dit voordat je kind 5 jaar wordt. Als je dit later doet, moet je dit elk jaar vóór 1 juli doen.

DigiDAanvraag vrijstelling van de inschrijvingsplicht

Wat heb ik nodig

 • Bij psychische of lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als je vindt dat geen enkele school in de buurt past bij je geloof of hoe je naar het leven kijkt: een verklaring waarin je uitlegt waarom dit zo is.
 • Als je kind in het buitenland op school zit: een verklaring met handtekening van de directeur van de buitenlandse school.
 • Als je een trekkend bestaan leidt: een verklaring trekkend bestaan.

3. Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan je kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • schorsing
 • een religieuze feestdag
 • een huwelijk
 • een uitvaart

Wat moet je doen

Als je kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meld je aan de school dat je kind niet naar school komt.
In andere gevallen vraag je verlof aan de directeur van de school.

Wat heb ik nodig

Als je verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Vakantieverlof

 • Je mag je kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doe je dit wel, dan overtreed je de wet en ben je strafbaar.
 • Als je geen vrij kunt krijgen op je werk tijdens de schoolvakanties, dan kun je 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doe je minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.
 • Voor de eerste 2 weken na de zomervakantie mag er wettelijk geen verlof gegeven worden.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Heb je vragen, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Eersel via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl

Heeft deze informatie je geholpen?