Wat is het?

Informatie over luchthaven Eindhoven wordt ontsloten op de gezamenlijke website “Samen op de hoogte(externe link)”. De website is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Dit is het overlegorgaan voor de toekomst van Eindhoven Airport. Regiogemeenten, provincie, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van IenM, de luchtvaartsector, verschillende belangenorganisaties (zoals BOW en BMF) en omwonenden nemen deel aan de Alderstafel.

U vindt er alle belangrijke informatie over met name het burgervliegverkeer. Transparant, snel en gemakkelijk. Kom bijvoorbeeld te weten waar de luchthaven voor wordt gebruikt, ontdek wat de regelingen voor u betekenen of zie precies hoe vaak er civiele vluchten passeren boven uw woonomgeving. Op deze website is beperkt informatie beschikbaar over militair vliegverkeer. Informatie over militair vliegverkeer is vanwege wettelijke belemmeringen (nog) niet zichtbaar.

Telefonisch Meldpunt

Het telefonische meldpunt voor overlast door vliegverkeer (civiel en militair) op Eindhoven, is bereikbaar op telefoonnummer:

u kunt ook een melding doen via het formulier op deze pagina.

Melding doen via Samenopdehoogte.nl(externe link)

Contact met de gemeente

Heeft deze informatie je geholpen?