Wat is het?

Als vreemdeling kun je de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Hoe werkt het?

Als je Nederlander wilt worden door naturalisatie, kun je dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo ben je goed voorbereid.

Wat kost het?

De kosten voor naturalisatie zijn:

 • Enkelvoudig verzoek standaard € 1.023,00
 • Enkelvoudig verzoek laag € 760,00
 • Gezamenlijk verzoek standaard € 1.305,00
 • Gezamenlijk verzoek laag € 1.044,00
 • Meenaturaliserende kinderen € 151,00

De kosten voor optie zijn:

 • Enkelvoudige optie € 217,00
 • Gemeenschappelijke optie € 370,00
 • Medeopterend minderjarig kind € 24,00

Wat moet ik doen?

 • Je gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • Je kunt tegelijk een aanvraag indienen voor je minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • Je betaalt de kosten.
 • Je vult een formulier in waarin je zegt dat je de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaar je dat je weet dat de Nederlandse wet ook voor jou geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • Je krijgt vanzelf bericht of je Nederlander wordt.

Als je wordt genaturaliseerd krijg je een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. Je moet hieraan meedoen. Je wordt pas Nederlander als je bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijg je het besluit waarin staat dat je Nederlander bent geworden.

Wat moet ik meenemen?

 • je verblijfsvergunning
 • je geldige paspoort
 • je geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als je getrouwd of geregistreerd partner bent of je woont samen met een Nederlandse partner moet je dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat je 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat je weet of je Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je bezwaar maken bij de IND.

Meer informatie

Als je foute informatie geeft of belangrijke informatie achterhoudt kun je de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kun je staatloos worden.

Heeft deze informatie je geholpen?