Ondersteuning voor mantelzorgers

Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Wat moet ik doen?

U kunt hulp en informatie vragen bij de gemeente en bij steunpunt mantelzorg van WelCordaad. Meer informatie over mantelzorgondersteuning en activiteiten vindt u op de website Eerselvoorelkaar via www.eerselvoorelkaar.nl/mantelzorg en bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

Heeft deze informatie je geholpen?