Opgraven en herbegraven of cremeren

Wat is het?

Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf. Behalve toestemming van de rechthebbenden is een vergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning kunt u zelf aanvragen, maar dit kan een begrafenisondernemer ook voor u doen. 

Verzoeken om opgraving tijdens de termijn van grafrust (tussen twee maanden en tien jaar) worden meestal afgewezen.

Het aanvragen/verstrekken van de vergunning bij de gemeente is kostenloos.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Een verzoek om opgraving kunt u online indienen. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Verzoek tot opgraven

Wilt u het formulier niet gebruiken?

Stuur dan uw verzoek naar de gemeente, postbus 12, 5520 AA Eersel met de volgende gegevens:

  • naam- en adresgegevens van de aanvrager en de relatie tot de overledene
  • naam, voorletters, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
  • naam en plaats van de huidige begraafplaats
  • het grafnummer
  • naam en adres van rechthebbende(n) op het graf
  • redenen van het verzoek
  • gewenste datum van de opgraving of herbegraving
  • naam, adres en aard van het bedrijf dat de opgraving of herbegraving verzorgt
  • de nieuwe bestemming van de stoffelijke resten: naam, en plaats van de nieuwe begraafplaats of het crematorium
  • kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager(s)/verzoeker(s)

Gegevens beheer begraafplaatsen

Begraafplaatsen in de gemeente

Heeft deze informatie je geholpen?