De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat we vaker de auto laten staan. Dat staat in het plan om de bereikbaarheid van de Kempen en de Brainportregio te verbeteren. De Kempen moeten zo nog aantrekkelijker worden om in te wonen en vooral ook een goed vestigingsklimaat opleveren voor bedrijven. Dit alles om de leefbaarheid van de Kempen te verbeteren en voorzieningen voor het gebied te behouden. 
 

Voorstel plan regionale mobiliteitshub