Wat is het?

De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor riool op uw eigen terrein. Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek en de oorzaak van de verstopping:

  • Is de oorzaak een defecte buis op gemeentegrond (zoals een kapotte buis of wortel ingroei)? De gemeente moet het oplossen en betaalt de kosten.
  • Is de oorzaak een defecte buis op uw eigen grond of een verstopping op gemeentegrond? U moet het oplossen en betaalt zelf.

Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping. Voor algemene informatie over riolering en verstoppingen verwijzen wij u door naar Sichting Rioned(externe link)

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.
Woont u in het buitengebied? Dan bent u doorgaans aangesloten op de drukriolering waarmee we het afvalwater naar de riolering in de bebouwde kom pompen. Een storing in de drukriolering is dan vaak de oorzaak van slecht weglopend water. Volg in dit geval de aanwijzingen op voor storingen aan de drukriolering in het buitengebied op deze pagina: www.eersel.nl/telefoonnummers-bij-storingen-en-calamiteiten 

Wanneer u merkt dat de riolering bij uw huis verstopt is, moet u allereerst weten waar de verstopping precies zit. Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het opheffen van de verstopping. U dient het ontstoppingsstuk (een controleput die meestal op uw perceelsgrens ligt) open te (laten) graven en te controleren. Is er geen water in het ontstoppingsstuk aanwezig, dan bevindt de verstopping zich op uw eigen terrein.

Het onderzoek en de ontstopping op eigen terrein moet u zelf en op eigen kosten (laten) uitvoeren.

Is er wel water aanwezig in het ontstoppingsstuk, dan bevindt de verstopping zich tussen de controleput en het hoofdriool. In dit geval dient  u de firma of CEPEWE (0497)681835 of Taurus Riooltechniek (040)2483575 in te schakelen.

Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar en de riolering wordt binnen 24 uur ontstopt (tenzij anders met u overeen gekomen). Met deze twee bedrijven hebben wij afspraken gemaakt over de werkwijze bij verstoppingen. Ook hebben zij toestemming om werkzaamheden uit te voeren aan gemeentelijke leidingen.

Wordt de verstopping op gemeentegrond aantoonbaar veroorzaakt door een defecte leiding (zoals buisbreuk of wortel ingroei) dan zijn de kosten van ontstopping voor rekening van de gemeente.

U kunt ervoor kiezen om direct de firma CEPEWE of Taurus Riooltechniek in te schakelen om onderzoekskosten op eigen terrein te beperken in het geval de gemeente de kosten draagt.

Heeft deze informatie je geholpen?