Samenstelling burgemeester en wethouders

Extra informatie

In de vergadering van de gemeenteraad van 18 mei 2022 zijn de collegeleden geïnstalleerd en in de vergadering van 24 mei 2022 is het coalitieakkoord van 2022-2026 vastgesteld. 

Op de afbeelding ziet u van links naar rechts wethouder Steven Kraaijeveld, wethouder Eric Beex, burgemeester Wim Wouters, gemeentesecretaris, algemeen directeur Thijs Offermans en wethouder Léon Kox

Via de button op deze pagina vind je nog meer informatie over de burgemeester en wethouders.

Samenstelling burgemeester en wethouders