Met duurzame en innovatieve oplossingen zet gemeente Eersel in op een goede bereikbaarheid van de kernen van de gemeente.
 
Hiervoor richt de gemeente Eersel zich in deze bestuursperiode op de volgende doelen:

Groene verbinding met toerisme

Naast innovatie is duurzaamheid één van de pijlers van de gemeente Eersel. Duurzaamheid zit in de haarvaten van de gemeente Eersel. In de verbinding met mobiliteit en toerisme is nog een wereld te winnen.

Slimme verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is altijd een onderwerp dat speelt. Nieuwe (slimme) technieken maken het mogelijk om sprongen te maken in het vergroten van de verkeersveiligheid.

Bereikbaarheid vergroten

De inzet van openbaar vervoer neemt af en dat terwijl de gemeente Eersel vergrijst en economisch steeds sterker wordt. In steden ontstaan vele initiatieven rond deelverkeer, als alternatief voor eigen auto’s en het openbaar vervoer. Deze ontwikkelingen zijn gericht op de wijze waarop mensen in het stedelijk gebied zich verplaatsen. Om de uitdagingen van de gemeente Eersel op te lossen kunnen we niet leunen op enkel initiatieven die elders ontstaan.