Gemeente Eersel zet zich in voor 21ste-eeuwse zorg, waarbij haar inwoners langer en veiliger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Hierdoor zijn wij in staat nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten.
 
Gemeente Eersel zich in deze bestuursperiode op de volgende doelen:

21e-eeuwse zorg

De gemeente Eersel zet zich onder andere in dat haar inwoners langer en veiliger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Toekomst van de mantelzorg

Tegenwoordig leunt de zorg op mantelzorgers, terwijl deze steeds minder tijd krijgen. Er is daarom behoefte om te onderzoeken hoe je enerzijds mantelzorgers ontzorgt en anderzijds hoe je het uittesten van nieuwe vormen van zorg die worden ontwikkelt. Dit laatste is een taak van de zorgsector.

Bereikbaarheid van basisvoorzieningen

Als inwoners langer thuis blijven wonen is het van belang dat basisvoorzieningen in alle kernen voor hen toegankelijk blijven. Dat kan op locatie of bij de ouderen thuis. 

Eenzaamheid bestrijden

Met het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen wordt hun eenzaamheid een steeds groter probleem. Digitalisering biedt daarin een hulp door het makkelijker leggen van contact en een nadeel door het ‘minder onder de mensen komen’. We stimuleren het gebruik van digitale middelen, maar hebben oog voor de negatieve gevolgen hiervan.