Sneidershoek

Knegsel

Welke richting gaan we op?

Als gemeente merken we dat het gebied Eerselseweg/Sneidershoek in transitie is en er behoefte is aan een duidelijke visie op het gebied. Verschillende initiatieven in het gebied en het ontbreken van duidelijk uitgewerkte kaders geven aanleiding tot het opstellen van een ontwikkelrichting voor het gebied. Dit willen we niet alleen doen, maar juist samen met inwoners, ondernemers en grondeigenaren in het gebied. Het is een nieuwe manier van werken waarbij we de betrokkenen vragen om mee te denken over de toekomst van hen gebied.  

Wat bedoelen we met een ontwikkelrichting?

De ontwikkelrichting is bedoeld om de gemeente houvast te geven bij het beoordelen van initiatieven en ontwikkelingen in het gebied. Het biedt inspiratie voor inwoners, ondernemers en grondeigenaren om plannen vorm te geven. Elk plan doorloopt na de eerste beoordeling op basis van de ontwikkelrichting nog een ruimtelijke procedure en/of vergunningtraject. 

Overleg met de inwoners 

De beleids- en landschapsanalyse van het gebied is gepresenteerd aan de omgeving. Tijdens de bijeenkomst konden betrokkenen vragen stellen en reageren op de analyse. Na afloop van de bijeenkomst zijn de omwonenden in de gelegenheid gesteld om in een kleiner comité verder te praten over de ontwikkeling.  

En hoe verder?

De beleids- en landschapsanalyse, en de uitkomsten van gebiedsgesprekken en individuele gesprekken zijn uitgewerkt in een ontwikkelrichting voor het gebied. De ontwikkelrichting moet enerzijds initiatiefnemers in het gebied uitdagen om met passende plannen te komen die ook door de omgeving worden gedragen. Anderzijds biedt deze ontwikkelrichting de gemeente straks een beoordelingskader voor initiatieven. De concept ontwikkelrichting is ondertussen gepresenteerd aan de omgeving. Na de laatste puntje op de i kan deze definitief worden gemaakt. 

De concept ontwikkelrichting is gepresenteerd aan alle betrokkenen. Op basis van de opgehaalde informatie komen we met drie visie uitspraken voor het gebied:

 1. Ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk uitloopgebied voor inwoners en bezoekers
 2. Versterken van het kleinschalig agrarisch landschap met hoge biodiversiteitswaarde
 3. Behoud en versterken van Sneidershoek als landelijk en authentiek cluster te midden van een agrarisch landschap en natuur

De visie uitspraken zijn verder uitgewerkt met concrete voorstellen en suggesties voor de inrichting van het gebied. De laatste puntjes worden op de i gezet voordat de definitieve versie wordt vastgesteld 

Planning

 1. Afgerond: Uitvoering Beleids- en landschapsanalyse

  Februari 2024

 2. Afgerond: Presentatie beleids- en landschapsanalyse -

 3. Afgerond: Overleg met inwoners

  Keukentafelgesprekken

 4. Afgerond: Concept ontwikkelrichting met inwoners bespreken

  27 Mei 2024

  Presentatie

 5. Nog te doen: Vaststellen definitieve ontwikkelrichting

  Opmerkingen verwerken en plan definitief maken en terugkoppelen aan de inwoners