Wat is het?

Als je spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraag je een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Je mag dan met je kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Je kunt een standplaats vragen als je:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.

Hoe werkt het?

Ter voorkomen of beperken van overlast, het waarborgen van de verkeersveiligheid en ter voorkomen van het in gevaar brengen van een redelijk verzorgingsniveau worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten(externe link) gehanteerd bij aanvragen om standplaatsvergunning:

 • Het innemen van een reguliere standplaats op of aan de openbare weg is toegestaan op de volgende aangewezen locaties:
  • Markt in Eersel (woensdag en vrijdag);
  • 10-decemberplein in Eersel (zaterdag);
  • Parkeerplaats supermarkt Nieuwstraat in Eersel (elke dag van de week in november en december);
  • Hoek Postelseweg en Bredasebaan in Eersel (elke dag van de week;
  • Kerkplein aan Smitseind in Duizel (maandag tot en met zaterdag);
  • Dorpsplein aan de Korte Kerkstraat in Steensel (maandag tot en met zaterdag);
  • Parkeerplaats aan Het Groen in Knegsel (maandag tot en met zaterdag);
  • "Kermisterrein" op de hoek van de Jan Smuldersstraat en de Servatiusstraat in Vessem (maandag tot en met zaterdag);
  • Dorpsplein aan de Akkerweg/Den Dries in Wintelre (maandag tot en met zaterdag).
 • Op de Markt in Eersel worden maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd toegestaan. Op de parkeerplaats van de supermarkt aan de Nieuwstraat in Eersel, de hoek Postelseweg en Bredasebaan in Eersel, het "kermisterrein" in Vessem en het Dorpsplein in Wintelre wordt maximaal 1 standplaats tegelijkertijd toegestaan. Op de andere locaties worden maximaal 6 standplaatsen tegelijkertijd toegestaan.
 • Geen vergunning wordt verleend als op de betreffende locatie op dezelfde dag of hetzelfde dagdeel al een standplaats is vergund voor een gelijksoortige branche.
 • De standplaats op de parkeerplaats bij de supermarkt aan de Nieuwstraat in Eersel mag uitsluitend worden ingenomen voor de verkoop van seizoensgebonden producten.
 • De standplaats op de hoek van de Postelseweg en de Bredasebaan in Eersel mag uitsluitend worden ingenomen voor de verkoop van ijs.
 • In Knegsel wordt geen standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van brood en banket.
 • In Vessem wordt uitsluitend standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en aanverwante producten en niet-etenswaren.
 • In Wintelre wordt uitsluitend standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en aanverwante producten, frituur en snacks en niet-etenswaren.
 • Incidentele standplaatsen mogen ook op andere plaatsen worden ingenomen. Per aanvraag wordt voor het aangegeven tijdsbestek beoordeeld of de gewenste locatie gebruikt mag worden.
 • Degene die al een vergunning heeft voor een reguliere standplaats op een bepaalde dag/dagdeel krijgt voor de opvolgende periode voorrang op nieuwe aanvragen voor een gelijksoortige branche of op nieuwe aanvragen op locaties waar sprake is beperking van het aantal standplaatsen.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten je verkoopt;
 • op welke plek je de standplaats wilt (met situatietekening);
 • op welke dag of dagdeel je de standplaats wilt gebruiken.
 • Je moet de standplaatsvergunning uiterlijk 8 weken voordat je de standplaats wilt innemen schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Je kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken.
 • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Aanvragen kan digitaal. Je hebt dan eHerkenning nodig. Heb je geen eHerkenning, vraag dit dan aan via www.eherkenning.nl(externe link)

eHerkenning linkAanvraagformulier standplaatsvergunning

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat je de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • incidentele standplaats bedraagt € 0,00;
 • een tijdelijke standplaats bedraagt € 125,20;
 • een reguliere standplaats € 250,40.

Daarnaast moet jaarlijks precariobelasting betaald worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de benodigde gemeentegrond.

Meer informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar je jouw standplaats wilt, dan heb je ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning heb je nodig als je een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning heb je nodig als je goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat je je goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Afspraak

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?