Stroken grond van de gemeente kopen

Wat is het?

In sommige gevallen is het mogelijk om stroken grond van de gemeente te kopen om hiermee vervolgens je bestaande perceel te vergroten. Het betreft stroken grond die grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van je woonperceel en die nu nog onderdeel zijn van het openbaar gebied (veelal groenstroken). Als je een verzoek tot aankoop indient, zal de gemeente Eersel beoordelen of de grond verkocht kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Waar kijkt de gemeente naar bij beoordeling van uw verzoek?

Het moet allereerst gaan om een strook grond die aan jouw perceel grenst. Vervolgens wordt gekeken of het betreffende stuk grond is opgenomen in het beleidsplan Groen Loont!

Dit plan geeft richtlijnen hoe wij binnen onze gemeente het landschap, de natuur en het groen willen inrichten, beheren en beschermen. Stukken grond die zijn aangeduid als groene hoofd- en nevenstructuren en groene dorpsranden in het beleidsplan komen niet voor verkoop (of verhuur) in aanmerking. 

Je kunt op voorhand al nagaan of het betreffende stuk grond onderdeel is van een dergelijke structuur en/ of groene dorpsrand. 

Meer informatie

Als de grond is opgenomen in dit beleidsplan, wordt een aankoopverzoek niet ingewilligd. Je hoeft dan ook geen verzoek in te dienen.

Wat komt in aanmerking voor verkoop

Is de grond niet opgenomen in beleidsplan ‘GroenLoont’, dan zal door de gemeente gekeken worden naar de functie van de betreffende strook. Gronden met de functie ‘Tuin’ of ‘Wonen’ komen voor verkoop in aanmerking. 

Mocht er een andere bestemming op liggen, dan wordt beoordeeld op basis van onder andere de diverse beleidsstukken of dat een wijziging van de functie van de betreffende strook naar ‘Tuin’ of ‘Wonen’ mogelijk is. 

Als dit het geval is wijzigt de gemeente het omgevingsplan (onder voorbehoud goedkeuring college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad), als er akkoord is voor de aankoop van de grond.

En tot slot kijken we ook of er in de strook grond geen kabels en/ of leidingen liggen. Als er kabels en/ of leidingen liggen, dan komt de strook in beginsel niet voor verkoop in aanmerking.

Grondprijs?

Verkoop gebeurt op basis van het grondprijsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks door het college van burgemeester & wethouders geactualiseerd. De prijs is afhankelijk van de vraag of de bouwmogelijkheden op het perceel toenemen. De volgende prijzen gelden:

  1. Als door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden toenemen (te beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan), bedraagt de grondprijs € 200,00 per m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als de achtertuin kleiner is dan 200 m² de bouwmogelijkheden toenemen;
  2. Als door de verwerving van de strook grond de bouwmogelijkheden niet toenemen bedraagt de grondprijs € 100,00 m² kosten koper. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als de achtertuin groter is dan 200 m² de bouwmogelijkheden niet toenemen;
  3. Een combinatie van beide, waarbij voor één deel van de strook grond de bouwmogelijkheid wel toeneemt en voor een ander deel niet, is ook mogelijk. De koopsom wordt dan naar evenredigheid berekend.

Procedure

Met het formulier Aankoop strook grond kun je een verzoek bij de gemeente indienen. De verzoeken worden door het team  Vastgoed verzameld en samen met de beleidsmedewerkers Ruimtelijke ontwikkeling en Groen periodiek (drie keer in het jaar) behandeld. Na behandeling van je verzoek zullen wij je hierover schriftelijk of per mail berichten. Voor de aanvraag heb je als inwoner DigiD nodig en als organisatie eHerkenning 2+. Heb je nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl

Contact

Mocht je nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met team Vastgoed via (0497)531300.

Heeft deze informatie je geholpen?