Wat is het?

Vrijwilligers zijn goud waard! De gemeente Eersel vindt het dan ook belangrijk dat vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties goed geschoold zijn voor de activiteiten die zij binnen de betreffende organisatie doen. De kosten van scholing en deskundigheidsbevordering kunnen voor verenigingen en stichtingen een belemmering zijn. Als stimulans heeft de gemeente de beleidsregel “Subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019” vastgesteld. Vrijwilligersorganisaties kunnen op basis van deze regel een subsidie aanvragen voor scholing van hun vrijwilligers. De exacte voorwaarden staan beschreven in deze beleidsregel. Een samenvatting hiervan staat hieronder.

Aanvraag

Zorg dat u alle relevante informatie bij de hand heeft. Denk daarbij aan het rekeningnummer (IBAN) van uw vrijwilligersorganisatie. Heeft u al een factuur van uw scholing ontvangen, dan kunt u dit direct toevoegen aan het formulier.

Aanvraag subsidie scholing vrijwilligerswerk

Hoe werkt het?

De belangrijkste spelregels

  • Alleen organisaties zonder winstoogmerk, die actief zijn voor de Eerselse gemeenschap, kunnen aanvragen indienen.
  • De scholing moet een duidelijk toegevoegde waarde hebben voor het vrijwilligerswerk bij de organisatie.
  • De scholing wordt door erkende instellingen en/of externe docenten gegeven.
  • Bijdragen worden alleen verstrekt voor scholing die maximaal 1 jaar of seizoen duurt.
  • De maximale bijdrage per organisatie bedraagt € 250,- subsidie per jaar.
  • Per organisatie wordt maximaal één keer per jaar een aanvraag voor subsidiëring van scholing toegewezen.
  • Aanvragen moeten vóór 15 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft (scholing geheel of gedeeltelijk in dat jaar) worden ingediend.
  • Bij de aanvraag moeten ook de daadwerkelijk gemaakte kosten worden bijgevoegd (bewijsstuk als bijlage).
  • Organisaties kunnen aanvragen schriftelijk indienen of gebruik maken van het formulier op deze webpagina.
  • De aanvraag wordt binnen zes weken na binnenkomst beoordeeld en bij toekenning wordt de bijdrage ook binnen deze periode betaald.

Heeft deze informatie je geholpen?