Aan het langwerpige plein van de Markt en de Hint staan vooral historische gebouwen. Een lust voor het oog en een prachtige plek om te vertoeven. 

De kracht van deze plek zit in de historische waarde, de geborgenheid. Maar ook in de groene schil rondom de Markt, die niet is volgebouwd. Je kunt hier nog steeds de oorspronkelijke relatie tussen dorpskern en het omliggend, landschappelijke gebied ervaren. 

Groene schil

De groene schil rondom de Markt is grotendeels vrij van bebouwing gebleven. De inrichting is misschien teveel verwilderd of juist weer veel te strak ingericht en versteend, maar wel bewaard gebleven. In de meeste gevallen zijn de smalle, diepe percelen bovendien nog steeds van elkaar gescheiden door hagen en houtwallen waardoor ze mooie, afzonderlijke, kleine groene kamers vormen. 

Op sommige plekken zijn die groene kamers bovendien tussen de bebouwing door, nog zichtbaar vanaf de Markt, zoals vroeger vanaf de Markt de akkers en het graslanden direct bereikbaar waren.