Wat is het?

De gemeente Eersel kent geen vergunningenstelsel voor het aanleggen van inritten. De aanleg (of verbreding) van inritten met toegang vanuit de openbare weg over grond die in eigendom is van de gemeente Eersel wordt privaatrechtelijk geregeld. Voor het aanleggen van een inrit (plus eventuele duiker) dient u toestemming te vragen aan de gemeente omdat deze eigenaar is van de betreffende grond. Dit geldt voor alle inritten binnen en buiten de bebouwde kom. De gemeente beslist vervolgens of een inrit op de door u bedoelde plaats mogelijk is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gemeente via (0497)531300.

Wat kost het?

De aanleg van de inrit wordt door de gemeente uitgevoerd waarbij de kosten voor aanleg of verbreding van een inrit voor rekening van de aanvrager komen. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een lichtmast of een kast van de nutsbedrijven.

Inritten tarieven, werken voor derden

Aanleg van inritten (buiten nieuwe bestemmingsplannen): de bedragen zijn afgerond op € 0.50

Inritten met trottoirbanden

 • standaard inrit 4 meter breed (tegels 6 cm dik) (3 verlaagde en 2 verloopbanden) € 565,00
 • standaard inrit verbreden (tegels 6 cm dik) per m¹ € 275,00

Inritten met trottoirbanden door plantsoenen

 • standaard inrit (tegels 6 cm dik) € 565,00 + € 75,00 per m²
 • inrit verbreden (tegels 6 cm dik) € 275,00 + € 75,00 per m²

Inritten met RWS banden (betonband met schuine kant)

 • standaard inrit 4 meter breed (tegels 6 cm dik) € 775,00 (3 verlaagde en 2 verloopbanden)
 • standaard inrit verbreden (tegels 6 cm dik) per m¹ € 280,00

Inritten met RWS banden door plantsoenen

 • standaard inrit (tegels 6 cm dik) € 775,00 + € 75,00 per m²
 • inrit verbreden (tegels 6 cm dik) € 280,00 + € 75,00 per m²

Inritten zonder trottoirbanden:

 • straatwerk inrit tegels (6 cm dik) incl. opsluiting per m² € 75,00
 • straatwerk inrit betonklinkers incl. opsluiting per m² € 80,00
 • straatwerk gebakken klinkers incl. opsluiting koprollaag per m² € 100,00

Standaard inrit Industrieterreinen breedte 5 m1 betonklinkers antraciet: 8 cm dik, banden: 12x25x100

 • Inrit verbreden per m² € 80,00

Alle gemeente-eigendommen of eigendommen van derden (o.a. nutsbedrijven) die voor de aanleg van een inrit verwijderd of verplaatst worden (bijvoorbeeld kasten van nutsbedrijven of verkeersborden) brengt de gemeente in rekening bij de aanvrager op basis van werkelijke kosten (inclusief voorbereiding en toezicht).

Voor het rooien van bomen, het verplaatsen van lichtmasten en straat- of trottoirkolken gelden onderstaande tarieven:

Rooien van bomen (incl. stobben frezen)

 • doorsnede 0- 9 € 65,00
 • doorsnede 10-19 €160,00
 • doorsnede 20-29 € 220,00
 • doorsnede 30 en meer € 320,00

Verplaatsen lichtmasten:

 • lichtmast 4 meter hoog, zonder las € 110,00
 • lichtmast 6 meter hoog, zonder las € 160,00
 • lichtmast 8 meter hoog, zonder las € 180,00

Verplaatsen kolken

 • verplaatsen straat- of trottoirkolk (0 – 2,5 m1) € 135,00
 • vervangen trottoirkolk door straatkolk (terugplaatsen binnen 2,5 m1) € 280,00

Als door het verplaatsen van een lichtmast een las gemaakt moet worden, dan worden de werkelijke kosten van deze las in rekening gebracht bij de aanvrager.

Inrit buitengebied

 • in het buitengebied mag aanvrager zelf de inrit aanleggen De aanvrager dient eerst een aanvraag in bij de gemeente en voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt.

Heeft deze informatie je geholpen?