In onze gemeente hebben we al een rijkdom aan bos- en natuurgebieden. En die rijkdom gaan we verder uitbouwen. We gaan natuurgebieden vergroten en nieuwe natuurgebieden aanleggen. De natuur wordt versterkt met nieuwe verbindingen tussen gebieden, zodat ook wandelaars en fietsers lange tochten kunnen maken tussen de bomen door. Lees hieronder hoe we dit gaan doen. 

Vergroten bestaand bos

36.000 bomen

We gaan bomen planten op afgezonderde stukken landbouwgrond die al rondom bestaand bos liggen. Soms is de grond al in ons bezit en in sommige gevallen gaan we proberen om deze grond te kopen. 

Ecologische verbindingszones 

Oostelbeersedijk en langs de Kleine Aa (15.000 bomen) 

We gaan ontbrekende verbindingen in onze gemeente aanleggen en zoveel mogelijk beplanten met bomen. Deze ecologische verbindingen gaan we vooral aanleggen rondom de Oostelbeersedijk en langs de Kleine Aa. Dit zorgt ervoor dat dieren van het ene naar het andere gebied kunnen overlopen. Dit vergroot de biodiversiteit van onze natuur.

De Gender  (16.000 bomen)

Langs de Gender ligt een keten van natuurterreintjes van verschillende eigenaren. Het is echter nog geen aaneengesloten geheel. We gaan kijken of de eigenaren van deze tussenliggende percelen op hun grond natuur willen ontwikkelen, of hun grond daarvoor willen verkopen. Deze nieuwe natuurgebiedjes worden dan deels aangeplant.

Levende Beerze & De Run

160.000 nieuwe bomen

In het dal van de Kleine Beerze en in het dal van De Run wordt de komende jaren veel nieuwe natuur aangelegd om het Natuurnetwerk Brabant te voltooien. In deze beekdalen is veel plek voor nieuwe bomen. 

Slecht ontwikkeld grasland  

6.000 bomen

De gemeente Eersel beheert allerlei natuurgebieden. Een deel daarvan bestaat uit grasland. In sommige daarvan zijn kruiden en faunarijk. Hier leven veel verschillende planten en dieren. Andere graslanden zullen nooit heel soortenrijk worden. Juist op deze plekken gaan we dan ook bos aanplanten. 

Herstel Rouwven

8.000 nieuwe bomen

Ons heideterrein het Rouwven is aan het verdrogen. We gaan daarom een naastgelegen landbouwperceel inplanten met bos zodat de er minder water onttrokken wordt aan het ven. Bomen houden namelijk veel beter het vocht vast in de grond. Dit heeft ook voordelen voor het naastgelegen heideterrein. 

Nieuw landgoed  

40.000 nieuwe bomen

In onze gemeente is mogelijk om nieuwe landgoederen aan te leggen. Dat is de afgelopen jaren ook al gebeurd. Een grondeigenaar mag dan één of meerdere woningen bouwen waar dat normaal niet mag. In ruil daarvoor leggen ze een natuurgebied aan waar mensen dan mogen komen wandelen. Bij nieuwe initiatieven vragen we om zoveel mogelijk bosaanleg op het nieuwe landgoed.