Wat is het?

 • Voordat je vertrekt uit Nederland, geef je je vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
 • Je emigreert als je minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Afspraak maken(externe link)

Hoe werkt het?

Als je met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met je meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

Je geeft je vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met jou emigreren
 • je oude adres
 • je nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

Je wordt uitgeschreven op de dag dat je je verhuizing doorgeeft (dus niet per je daadwerkelijke vertrekdatum).

Meer informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. Je kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten(externe link).

Een onjuiste verhuisaangifte kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00 (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Heeft deze informatie je geholpen?