De gemeente Eersel heeft gronden aangekocht aan de noordzijde van Vessem. Voor woningbouw is circa 5 hectare grond gekocht. Daarnaast heeft de gemeente nog grond gekocht voor verdere natuurontwikkelingen en voor recreatie. Zo kan het groene karakter van het dorp behouden blijven. Met deze aankoop kan de gemeente verdere plannen maken voor woningbouw in Vessem.

Ruimte voor jong en oud

De gemeente was voor Vessem al langere tijd op zoek naar een geschikte uitbreidingslocatie voor woningbouw. Met deze aankoop wil de gemeente samen met het dorp toewerken naar een nieuwe woonwijk waar ruimte komt voor zowel jongeren als voor ouderen, maar waar we ook de natuur de ruimte geven.  

Hoeveel woningen er komen is nog niet bekend. Dat wordt pas duidelijk als de plannen concreter worden. De gemeente is met de omwonenden in gesprek en zal ook het dorp bij de plannen betrekken. Ook de provincie kijkt met positieve belangstelling uit naar de verdere plannen.

Planning

 1. Afgerond: Aankoop grond

  4e kwartaal 2022

 2. Momenteel bezig: Gesprekken omwonenden en themasessies

  In deze fase worden omwonenden uitgenodigd voor gesprekken én worden er interviews gehouden met interne en externe specialisten. Dit om de nodige informatie en aandachtspunten op te halen. 
  Planning 2e tot en met 3e kwartaal 2023.

 3. Nog te doen: Gebiedsconcept

  De input die is opgehaald in de omgevingsdialoog en de interne themasessies wordt verwerkt in een gebiedsconcept. Door middel van het gebiedsconcept worden de kaders, spelregels en uitgangspunten waar ontwikkeling in dit gebied aan moet voldoen, vastgesteld.  
  Planning 4e  kwartaal 2023 tot en met 2e kwartaal 2024

 4. Nog te doen: Omgevingsplanprocedure

  In deze fase wordt er een omgevingsplan gemaakt waarbij ook diverse aanvullende onderzoeken benodigd zijn. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld archeologisch onderzoek of milieutechnisch onderzoek.
  Planning 3e kwartaal 2024 tot en met 3e kwartaal 2025. 

 5. Nog te doen: Verwachte start bouw

  Planning 4e kwartaal  2025 / 1e kwartaal 2026.