Vrijwillige ZwerfAfval Pakker (ZAP'per)

Wat is een ZAP'per?

Fijn dat je interesse hebt om onze gemeente mooi en schoon te houden.

ZAP'per is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP'pers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etcetera.

Hoe kan ik ZAPper worden?

Via het formulier op deze pagina kun je je aanmelden.

Meld je aan als ZAP'per

Afmelden

Mocht je merken dat je niet (meer) toekomt aan het ZAP'pen, meld je dan even af. We halen de opschoonmaterialen bij je op en geven die door aan een andere ZAP'per. 

Afmelden als ZAP'per

Waar kan ik zwerfafval opruimen (ZAP'pen)?

Het antwoord daarop is overal waar je wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, de sportvereniging. Overal waar je het nodig vindt. Je veiligheid en die van anderen staat hierbij natuurlijk voorop.

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als je je aanmeldt als ZAP'per krijg je van de gemeente opschoonmaterialen in bruikleen. 

Wanneer kan ik ZAP'pen?

Wanneer je maar wilt. Je bent hier volledig vrij in. Hou wel een beetje rekening met de nachtrust van je dorpsgenoten natuurlijk.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

Je moet niets! Al het zwerfafval dat je opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht je merken dat je niet (meer) toekomt aan het ZAP'pen, dan kunnen we je opschoonmaterialen weer aan een ander doorgeven. Meld je af als ZAP'per. We komen de opschoonmaterialen vervolgens weer bij u ophalen. 

Wat moet ik doen met het opgehaald zwerfafval?

Je mag de zakken zwerfafval plaatsen bij de afvalbakken in de openbare ruimte. Het zwerfafval dat je opruimt tijdens het ZAP'pen wordt opgehaald door KempenPlus tijdens hun vaste route.

De zakken mogen binnen de bebouwde kom aangeboden worden op zondag en woensdag. Buiten de de bebouwde kom mogen de zakken alleen op woensdag worden aangeboden. 

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

Je kunt je gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger als je op één adres woont. Vrienden, buren, clubgenoten kunnen zichzelf aanmelden om opschoonmaterialen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAP'pen ben je automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. Na het aanmelden ontvang je alle informatie die je nodig hebt.

Hoe zie ik waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn?

Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kun je de (gratis) Helemaal Groen-app gebruiken. Hiermee kun je jezelf zichtbaar maken voor anderen en zie je precies in welke gebieden nog niet is opgeruimd. 

Iets melden?

Kom je tijdens het opruimen van zwerfafval gevaarlijk afval of dumpingen tegen? Ruim dit dan niet zelf op. Maak hiervan een melding via BuitenBeter. De gemeente haalt het afval vervolgens op.

Heb je zwerfafval langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat  via 0800-8002.

Als je nog vragen hebt over het ZAP-programma, neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier.
 

Heeft deze informatie je geholpen?