Bea Korsten is voor de gemeente Eersel de WijkGGZ medewerker. 

Wat doet de WijkGGz?

De WijkGGZ werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zij zorgen voor verbinding tussen inwoners, professionals en betrokkenen. De WijkGGZ gaat op meldingen af die door professionals zijn gedaan over (ernstige) overlast of zorgwekkende situaties. Zij zoeken contact met de inwoners en de omgeving om een inschatting te maken van de situatie. Daarbij onderzoeken zij wat er nodig is en welke ondersteuning er eventueel ingezet moet worden. De WijkGGZ richt zich met name op wijkbewoners bij wie vermoedens of signalen zijn van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek. Het doel is om verdere escalatie van overlast en onveilige situaties in de wijk te beperken of te voorkomen. De WijkGGz vormt daarmee een belangrijke schakel tussen inwoners, professionals (zoals politie, huisartsen, gemeenten, GGD, zorginstellingen, woningcorporaties), buren en vrijwilligersorganisaties.