Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

U heeft de WOZ-beschikking 2021 en aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2021 ontvangen. Als u vragen heeft over deze beschikking en/of aanslag hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt via (0497)531300 of het reactieformulier. Wij noteren uw vraag en binnen de bezwaartermijn neemt een medewerker van team belastingen telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

Hoe werkt het?

Op uw verzoek kunnen wij de WOZ-waarde(s) van de door u aangegeven woning(en) verstrekken.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden verstrekt. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

U kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl. U kunt hier door het invullen van de adres gegevens de WOZ-waarde(s) opvragen. Ook kunt u bij de gemeente de WOZ-waarde(s) opvragen via telefoonnummer (0497)531300 of per mail gemeente@eersel.nl

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

De waardepeildatum:

Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De gemeente gebruikt daarbij in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en het jaar daarna. Natuurlijk houdt de gemeente rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, zal de gemeente ook gebruik maken van eerdere marktgegevens.

Voor het belastingjaar 2021 ligt de waardepeildatum op 1 januari 2020.

De toestandspeildatum:

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. De gemeente kijkt naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Wanneer er echter in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of sloop heeft plaatsgevonden of wanneer de woning nieuw gebouwd is, wordt gekeken naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is ook altijd 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. Voor het belastingjaar 2021 is de toestandspeildatum 1 januari 2021.

Wat moet ik doen?

Taxatieverslag

U kunt een taxatieverslag van uw pand met uw DigiD inlogcode downloaden op mijnoverheid.nl. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of schriftelijk opvragen bij de gemeente Eersel. Binnen 3 werkdagen wordt uw verzoek in behandeling genomen. Indien u schriftelijk of telefonisch een taxatieverslag opvraagt voor iemand anders, dient u een getekende machtiging te hebben.

Opvragen via mijnoverheid.nl kan via de volgende stappen:

  • Mijnoverheid.nl
  • Inloggen met DigiD
  • Kies: Ga verder naar mijn overheid
  • Kies: Persoonlijke gegevens
  • Scrol naar beneden en kies bij het onderdeel wonen voor WOZ
  • Kies: het adres

Dan komt het taxatieverslag te voorschijn

Informeel contact over de WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw woning of bedrijfspand. Als u de waarde te hoog vindt, hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt op via (0497)531300. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor u aan.

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. Via de website kunt u eenvoudig een bezwaarformulier invullen of downloaden of we sturen u er één toe. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. U vindt het formulier op deze pagina.

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 530,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

Heeft deze informatie je geholpen?