Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van je huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de Waardering Onroerende Zaken genoemd: de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel Onroerendezaakbelasting (OZB) je moet betalen.

Scan de QR-code om de gemeentelijke belastingen te betalen via een automatische incasso.

Vragen over jouw WOZ-waarde?

Elke jaar ontvang je rond 25 februari je WOZ-beschikking (en aanslag OZB). Op jouw verzoek kunnen wij ook de WOZ-waarde(s) van de door jouw aangegeven woning(en) verstrekken.  

Je kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl of bij de gemeente via (0497) 531300 of gemeente@eersel.nl.

Goed om te weten

 • Je ontvangt alleen de WOZ-waarde. (We verstrekken geen gegevens die we gebruikten voor de taxatie, zoals wie de eigenaar is of de verkoopprijs.) 
 • De taxatieverslagen zijn niet openbaar. 
 • Het gaat alleen om de WOZ-waarde van woningen en niet van bedrijfspanden.
 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen.
  Deze woningen lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
 • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
 • Eén of een aantal woningen worden beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Niet eens met de aanslag?

Bezwaar maken bij de gemeente is gratis

Informeel contact over de WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van je woning of bedrijfspand. Als je de waarde te hoog vindt, bel ons dan via (0497) 531 300. De medewerker WOZ/belastingen noteert je vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met je op. Blijkt dat wij je WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor je aan.

Reactieformulier WOZ

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd. Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. 

Ben je het niet eens met de conclusie van de taxateur?

Maak dan gemakkelijk en snel zelf formeel bezwaar. Via deze webpagina kun je eenvoudig een bezwaarformulier invullen of downloaden of we sturen je er één toe. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt je vraag al beantwoord door dit taxatieverslag. 

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. Wij handelen alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die je moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet je namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van je pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moeten we een onkostenvergoeding betalen. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waar jij indirect aan meebetaalt (belastinggelden).

Formulieren

DigiD linkBezwaarformulier WOZ beschikking en aanslag OZB

Bezwaarformulier WOZ beschikking en aanslag OZB 

Wil je meer weten?

De waardepeildatum

Voor de taxatie van de WOZ-waarde kijken we naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om ons de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. We gebruiken daarbij in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en het jaar daarna. Natuurlijk houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, maken we ook gebruik van eerdere marktgegevens.

Voor het belastingjaar 2024 ligt de waardepeildatum op 1 januari 2023.

De toestandspeildatum

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum gelijk. We kijken naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Het is anders wanneer er in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of sloop heeft plaatsgevonden of wanneer de woning nieuw gebouwd is. Dan kijken we naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum.

De toestandspeildatum is ook altijd 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. Voor het belastingjaar 2024 is de toestandspeildatum 1 januari 2024. 

Taxatieverslag

Je kunt een taxatieverslag van je pand downloaden op Mijnoverheid.nl. Je hebt hier DigiD voor nodig. Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of schriftelijk opvragen bij de gemeente Eersel. Binnen drie werkdagen nemen we je verzoek in behandeling. Wanneer je schriftelijk of telefonisch een taxatieverslag opvraagt voor iemand anders, heb je een getekende machtiging nodig. 

Opvragen via mijnoverheid.nl kan via de volgende stappen:

 • Mijnoverheid.nl
 • Inloggen met DigiD
 • Kies: Ga verder naar mijn overheid
 • Kies: Persoonlijke gegevens
 • Scrol naar beneden en kies bij het onderdeel wonen voor WOZ
 • Kies: het adres
 • Dan komt het taxatieverslag te voorschijn 

Meer informatie