Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van je huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je moet betalen.

Hoe werkt het?

Op jouw verzoek kunnen wij de WOZ-waarde(s) van de door jouw aangegeven woning(en) verstrekken.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden verstrekt. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Je kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl(externe link). Je kunt hier door het invullen van de adres gegevens de WOZ-waarde(s) opvragen. Ook kun je bij de gemeente de WOZ-waarde(s) opvragen via telefoonnummer (0497)531300 of per mail gemeente@eersel.nl

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

De waardepeildatum:

Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De gemeente gebruikt daarbij in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en het jaar daarna. Natuurlijk houdt de gemeente rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, zal de gemeente ook gebruik maken van eerdere marktgegevens.

Voor het belastingjaar 2022 ligt de waardepeildatum op 1 januari 2021.

De toestandspeildatum:

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. De gemeente kijkt naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Wanneer er echter in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of sloop heeft plaatsgevonden of wanneer de woning nieuw gebouwd is, wordt gekeken naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is ook altijd 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. Voor het belastingjaar 2022 is de toestandspeildatum 1 januari 2022.

Wat moet ik doen?

Taxatieverslag

Je kunt een taxatieverslag van je pand met uw DigiD inlogcode downloaden op mijnoverheid.nl(externe link). Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of schriftelijk opvragen bij de gemeente Eersel. Binnen 3 werkdagen wordt je verzoek in behandeling genomen. Indien u schriftelijk of telefonisch een taxatieverslag opvraagt voor iemand anders, dien je een getekende machtiging te hebben.

Opvragen via mijnoverheid.nl kan via de volgende stappen:

  • Mijnoverheid.nl(externe link)
  • Inloggen met DigiD
  • Kies: Ga verder naar mijn overheid
  • Kies: Persoonlijke gegevens
  • Scrol naar beneden en kies bij het onderdeel wonen voor WOZ
  • Kies: het adres

Dan komt het taxatieverslag te voorschijn

Informeel contact over de WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van je woning of bedrijfspand. Als je de waarde te hoog vindt, hopen wij dat je eerst telefonisch contact met ons opneemt op via (0497)531300. De medewerker WOZ/belastingen noteert je vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met je op. Blijkt dat wij je WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor je aan.

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wil je toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij je om dat zelf te doen. Via de website kun je eenvoudig een bezwaarformulier invullen of downloaden of we sturen u er één toe. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt je vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

Formeel bezwaar

Kom je er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Je vindt het formulier op deze pagina.

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die je moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet je namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van je pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 530,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

Heeft deze informatie je geholpen?