Wmo

 • eenzaamheid ouderen
 • laagdrempelige (klantvriendelijke) toegankelijkheid voorzieningen
 • onafhankelijke cliëntondersteuning
 • mantelzorgers /vrijwilligers
 • informatie over:
  • stand van zaken toeslagenaffaire
  • kostwinnerstoeslag
  • controle op het handhavingskader en borging van melding 

Inclusie | Participatie

 • hervatting en concreet invulling geven aan inclusieagenda
 • ontwikkeling en positionering dorpsraden met specifieke aandacht voor het sociale domein
  • pilots Steensel en Knegsel
 • op- en inrichting opinieraad KempenPlus
 • op de voet volgen omgevingsvisie

Jeugd

 • jeugdhulpverlening:
  • toegankelijkheid jeugdhulpverlening
  • wachtlijsten en mankracht
  • bundeling en coördinatie
 • veiligheid, alcohol, drugs; IJslandse model/ Kempenbranie
 • continuering aanstelling jeugdcoach; korte lijnen en vindplaats
 • besteding extra gelden?