Adviesraad Sociaal Domein Eersel

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente en denkt mee en geeft advies aan het college van B&W over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Het gaat om de aandachtsgebieden Wmo, Inclusie / participatie, en Jeugd.