Aanslagbiljet

U heeft het aanslagbiljet riool- en afvalstoffenheffing ontvangen. De gemeente legt de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing per vier maanden achteraf op.  Als u vragen heeft over deze aanslag hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt via telefoonnummer (0497)531300. De medewerker noteert uw vraag en legt deze zo nodig voor aan het team belastingen. Binnen de bezwaartermijn neemt een medewerker van het team belastingen  telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

U kunt ook een reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing invullen en opsturen. Een medewerker van het team belastingen neemt dan telefonisch contact met u op.

Reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken of indien mogelijk eerder al een reactie van ons ontvangen.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de medewerker belastingen een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. U vindt het formele bezwaarformulier op deze pagina. Wij kunnen u ook een formulier toesturen.

Formeel bezwaar

Komt u er met de medewerker team belastingen niet uit, dan kunt u formeel bezwaar maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 4 april 2021 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd. Om dit bezwaarformulier in te vullen heeft u als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door u opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. U ontvangt schriftelijk uitspraak op uw bezwaar. Op dit formulier kunt u aangeven waarom u van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing die u hebt ontvangen niet juist is.

Formulier bezwaar aanslag rioolheffing en afvalstoffenheffing