Aanslagbiljet

U heeft het aanslagbiljet riool- en afvalstoffenheffing ontvangen. De gemeente legt de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing per vier maanden achteraf op.  Als u vragen heeft over deze aanslag hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt via telefoonnummer (0497)531300. De medewerker noteert uw vraag en legt deze zo nodig voor aan het team belastingen. Binnen de bezwaartermijn neemt een medewerker van het team belastingen  telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

U kunt ook een reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing invullen en opsturen. Een medewerker van het team belastingen neemt dan telefonisch contact met u op.

Reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken of indien mogelijk eerder al een reactie van ons ontvangen.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de medewerker belastingen een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. U vindt het formele bezwaarformulier op deze pagina. Wij kunnen u ook een formulier toesturen.

Formeel bezwaar

Komt u er met de medewerker team belastingen niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 5 december 2020 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

Inwoners en organisaties in gemeente Eersel kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (=voor inwoners) en eHerkenning (= DigiD voor organisaties). Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. 

Formulier bezwaar aanslag rioolheffing en afvalstoffenheffing