Heb je het aanslagbiljet voor de riool- en afvalstoffenheffing ontvangen? De gemeente legt deze aanslagen per vier maanden achteraf op. Als je vragen hebt, neem dan eerst telefonisch contact met ons op via (0497)531300. Onze collega noteert je vraag en binnen de bezwaartermijn nemen we telefonisch contact met je op. Als blijkt dat jouw aanslag onjuist is, passen we deze graag voor je aan.

Reactieformulier

Je kunt ook een reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing invullen en opsturen. Ook dan nemen we telefonisch contact met je op. Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor je, is de doorlooptijd. Binnen zes weken ontvang je al een reactie van ons.

Reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing

Advies

Ons advies is om eerst te bellen of het reactieformulier in te vullen. Wil je toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij je om dat zelf te doen.  Je vindt het formele bezwaarformulier op deze pagina. Wij kunnen je ook een formulier toesturen.

Formeel bezwaar

Een formeel bezwaar moet uiterlijk 19 juli 2024 bij de gemeente binnen zijn. In overleg verlengen we de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar als je in afwachting bent van een reactie op je informele bezwaar. Om dit bezwaarformulier in te vullen heb je als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning niveau 3 nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Je ontvangt schriftelijk uitspraak op je bezwaar. In het formulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing niet juist is.

Formulier bezwaar aanslag rioolheffing en afvalstoffenheffing