Aanslagbiljet

Je hebt het aanslagbiljet riool- en afvalstoffenheffing ontvangen. De gemeente legt de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing per vier maanden achteraf op.  Als je vragen hebt over deze aanslag hopen wij dat je eerst telefonisch contact met ons opneemt via telefoonnummer (0497)531300. Mijn collega noteert je vraag en binnen de bezwaartermijn nemen we telefonisch contact met je op. Als blijkt dat jouw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor je aan.

Je kunt ook een reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing invullen en opsturen. Ook dan nemen we telefonisch contact met je op.

Reactieformulier riool- en/of afvalstoffenheffing

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor je, is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken of indien mogelijk eerder al een reactie van ons ontvangen.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de medewerker belastingen een fout ziet, herstellen we dat direct. Wil je toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij je om dat zelf te doen. Je vindt het formele bezwaarformulier op deze pagina. Wij kunnen je ook een formulier toesturen.

Formeel bezwaar

Een formeel bezwaar moet uiterlijk 27 november 2021 bij de gemeente binnen zijn. In overleg verlengen we de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar als je in afwachting bent van een reactie op je informele bezwaar. Om dit bezwaarformulier in te vullen heb je als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning niveau 3 nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Je ontvangt schriftelijk uitspraak op je bezwaar. In het formulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing niet juist is.

Formulier bezwaar aanslag rioolheffing en afvalstoffenheffing