De gemeente Eersel gaat net als alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging aan om om uiteindelijk in 2050 alle woningen op duurzame manier te verwarmen. Zo werken we aan een aardgasvrije gemeente. Deze overgang noemen we de warmtetransitie.

Transitievisie warmte

Elke gemeente mag zelf de warmtetransitie vormgeven. In Eersel hebben we dit samen met onze inwoners gedaan. Daarnaast hebben we hierbij ook goed naar andere betrokken partijen geluisterd. In deze Transitievisie Warmte staan de stappen beschreven naar een aardgasvrij Eersel. Dit geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden voor de woningen in onze gemeente. Het geeft zicht hoe we in Eersel van start gaan, maar ook welke technieken we nog verder willen onderzoeken. Dit document legt dus geen maatregelen vast, maar is een denkrichting naar een duurzame toekomst voor de gemeente Eersel.

Tussen nu en 2050 kan echter nog veel gebeuren. Daarom nemen we de visie telkens na 5 jaar weer onder de loep en passen we deze aan waar nodig.

Benieuwd wat onze inwoners vonden?

Voor het maken van de transitievisie Warmte is gebruik gemaakt van ons inwonerspanel. Zij hebben onder anderen met ons mee gedacht. De resultaten van dit onderzoek kun je teruglezen op ons inwonerspanel.

Wat gaan we doen? 

In onze visie zien we voor Eersel kansen op twee niveaus. De komende tijd gaan we deze plannen verder uitwerken. We zetten hierbij in op: 

  1. Een besparingsprogramma: we willen onze inwoners aanmoedigen en ondersteunen om hun huis te isoleren. Alles begint namelijk met isoleren. Wat we niet verbruiken met elkaar, hoeven we natuurlijk ook niet op te wekken. 
  2. Warmte Uitvoeringsplannen: hierin beschrijven we in welke gebieden we samen met onze inwoners aan de slag willen gaan om huizen aardgasvrij te maken en op welke manier.

Stimuleren, maar in eigen tempo 

De komende tijd gaan we met inwoners en andere partners kansen en mogelijkheden in Eersel verder uitwerken. We gaan collectief en individueel met onze inwoners aan de gang. 

Collectieve aanpak

Voor de kern van Eersel zien we kansen voor een collectieve oplossing in de vorm van een warmtenet. Dit komt vooral doordat de kern Eersel de meeste woningen heeft. Daarnaast kunnen we hier samen optrekken met de woningstichting die hier haar huurwoningen verder wil verduurzamen. Dit maakt een collectieve aanpak (financieel) haalbaar. Samen met de inwoners en partners als de woningstichting gaan we de komende tijd op zoek naar mogelijkheden. 

Individuele aanpak

Dit betekent niet dat we in de overige kernen niets gaan doen. Voor de rest van de gemeente zetten we in op een individuele transitie. Dit betekent dat we inwoners gaan stimuleren, maar ook ondersteunen bij de plannen die ze zelf maken. Toe aan een nieuwe CV-ketel? Wil je op inductie gaan koken? Wil je je huis aardgasloos verwarmen? De gemeente wil inwoners informeren en ondersteunen bij de juiste aanpak. Wat ze ook van plan zijn. De komende tijd gaan we dit verder uitwerken. We gaan inwoners dus niet verplichten om van het aardgas af te gaan, maar juist stimuleren om stappen te zetten in ieders eigen tempo. 

Nieuws

Er zijn op dit ogenblik geen nieuwsberichten.