In het klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarvoor moeten we met elkaar de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ terugdringen. Stapsgewijs stappen we daarom over op duurzamere vormen van energie. De gemeente Eersel sluit zich aan bij de landelijke ambitie van dit klimaatakkoord. Daarin staat dat we de nationale uitstoot van broeikasgas met 49% willen terugdringen in 2030 en met 95% in 2050. De landelijke uitstoot in 1990 is daarbij het uitgangspunt. Op verschillende beleidsterreinen zetten we stappen.